Informacja o funkcjonowaniu czytelni Archiwum Państwowego w Warszawie

4 kw. 2022

Uprzejmie informujemy, że czytelnie Archiwum Państwowego w Warszawie od dnia 04 kwietnia 2022 r. są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30.

Czytelnie Archiwum przyjmują zamówienia na akta (rewers) w formie elektronicznej.

O terminie udostępnienia zamówionych materiałów klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez pracownika Archiwum. Udostępnienie akt odbywać się będzie na zasadach ogłoszonych przez Dyrektora Archiwum.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Warszawie w stanie epidemii SARS-Cov-2 stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie.

O wszelkich zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2021-09-23

Data publikacji: 2022-04-4

Liczba odwiedzin: 2660

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji