III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” — fotorelacja

11 cze 2018

 oraz 8 czerwca odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Tegoroczne miejsca obrad miały miejsce w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosława Szarka oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Wojciecha Woźniaka. Poszczególne referaty wygłoszone były w ramach trzech paneli tematycznych: Patriotyzm – idea i zjawisko od połowy XVIII do XXI w., wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje), rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty. W tegorocznej konferencji prelegentami byli również pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie, którzy wystąpili z następującymi referatami:

Patriotyzm Jerzego Giedroycia – postawa resentymentalna czy modernistyczna? – mgr Urszula Grunwald

Władysław Tarczyński – łowicki społecznik, muzealnik i archiwista z przełomu XIX i XX w. Szkic do portretu – mgr Marek Wojtylak

Patriotyzm harcerski na podstawie archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Warszawie – mgr Marta Jaszczyńska

Patriotyzm, edukacja, archiwum…i co dalej? – dr Violetta Urbaniak

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-06-11

Data publikacji: 2018-06-11

Liczba odwiedzin: 163

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji