II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”, Warszawa, 6–7 czerwca 2017 r.

14 kwi 2017

W roku bieżącym, w dniach 6–7 czerwca, organizujemy kolejną już konferencję w ramach cyklu „Educare necesse est….”. Projekt nawiązuje do konferencji „Educare necesse est — ale jak i dlaczego” zorganizowanej w 2016 r., która pokazała, w jaki sposób różne środowiska wykorzystują źródła archiwalne oraz jakie mają potrzeby w tym zakresie.

Obecny projekt, odpowiadając na te potrzeby, idzie dalej. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach — nawiązujących do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pokazujących, w jaki sposób kształtowała się świadomość Polaków — ma na celu nie tylko omówienie wykorzystania źródeł archiwalnych w pracy edukacyjnej archiwów, ale też pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz zastosowania metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach, a także zapoznanie ze zmianami w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej.

W ramach konferencji planujemy seminarium poświęcone metodyce przygotowywania wystaw i wydawnictw popularyzujących materiały archiwalne, jak również realizacji w praktyce różnych form działań edukacyjnych. Z myślą o uczestnikach konferencji przygotowujemy „Podręcznik dobrych praktyk edukacyjnych”, przeznaczony nie tylko dla edukatorów archiwalnych, który zamierzamy dystrybuować nieodpłatnie w trakcie konferencji.

Zakładamy, że dzięki tegorocznej konferencji uda się osiągnąć następujące cele:
– uzyskamy informacje o różnorodnych możliwościach wykorzystania źródeł archiwalnych dokumentujących polskie drogi do niepodległości (2. poł. XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej;
– zaktualizujemy wiedzę w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych;
– omówione zostaną metody pracy przydatne w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach;
– uzyskamy wiedzę na temat zmian w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej, niezbędną w planowaniu działań edukacyjnych archiwów;
– dojdzie do zacieśnienia współpracy między archiwami i nauczycielami wszystkich typów szkół;
– archiwa pozyskają nowych partnerów do działań popularyzujących własne zasoby archiwalne;
– zyskamy w perspektywie, dzięki współpracy ze szkołami, możliwość kształtowania potencjalnych świadomych klientów archiwów.

Obrady będą odbywały się w Warszawie ( 6–7 czerwca 2017 r.) w następujących blokach tematycznych:
1. Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej;
2. Źródła archiwalne dokumentujące polskie drogi do niepodległości (2. poł. XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej;
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych;
4. Omówienie metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień do 30 kwietnia 2017 r. (na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 20 maja 2017 r. (edukacja@warszawa.ap.gov.pl)

************

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenie referatu
Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko referenta
2. informacje o referencie — zainteresowania badawcze, miejsce pracy
3. adres email referenta
4. tytuł zgłaszanego wystąpienia
5. abstrakt wystąpienia

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać na „Karcie uczestnictwa” do 20 maja 2017 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Pliki do pobrania


Autor: Adam Ostrowski

Data utworzenia: 2017-04-14

Data publikacji: 2017-04-14

Liczba odwiedzin: 240

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content