„ARCHIWUM JAKO WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA HISTORII” — KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI HISTORII

23 sty 2018

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie już po raz kolejny zapraszają nauczycieli historii (i nie tylko historii) na zajęcia poświęcone źródłom historycznym, które odbywać się będą w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie w ramach 20-godzinnego kursu doskonalenia zawodowego na temat „Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii”.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu — uczeniu się historii, doskonalenie umiejętności krytyki źródeł, wymianę doświadczeń i przykładów dobrej praktyki edukacyjnej w pracy ze źródłami historycznymi.

Kurs obejmuje 4 spotkaniakażde po 5 godzin dydaktycznych. Nauczyciele zainteresowani udziałem w kursie mogą uczestniczyć we wszystkich proponowanych modułach szkolenia lub w dowolnie wybranych.

Program kursu

22 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 15.00–19.00

Porozmawiajmy o rękopiśmiennych źródłach archiwalnych — listach, wspomnieniach i pamiętnikach z XIX oraz z pierwszej połowy XX w.

 1. Zapoznajemy się z archiwaliami stanowiącymi przedmiot spotkania (omówienie + prezentacja oryginalnych źródeł archiwalnych).
 2. Rozmawiamy o archiwaliach (co nam mówią o sobie i czasach, w których powstały, jak możemy je dziś wykorzystać, jak można do nich dotrzeć).
 3. Analizujemy wybrane źródła pod kątem celów kształcenia i treści nauczania.
 4. Tworzymy zespołowo scenariusz zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.

22 marca 2018 r. (czwartek), godz. 15.00–19.00

Porozmawiajmy o źródłach archiwalnych przydatnych do badań genealogicznych, heraldycznych i demograficznych z XIX i pierwszej połowy XX w.

 1. Zapoznajemy się z archiwaliami stanowiącymi przedmiot spotkania (omówienie + prezentacja oryginalnych źródeł archiwalnych).
 2. Rozmawiamy o archiwaliach (co nam mówią o sobie i czasach, w których powstały, jak możemy je dziś wykorzystać, jak można do nich dotrzeć).
 3. Analizujemy wybrane źródła pod kątem celów kształcenia i treści nauczania.
 4. Tworzymy zespołowo scenariusz zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.

26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 15.00–19.00

Porozmawiajmy o źródłach ikonograficznych (fotografie, pocztówki, plakaty, afisze, materiały ulotne) i kartograficznych (mapy, plany) z XIX oraz z pierwszej połowy XX w.

 1. Zapoznajemy się z archiwaliami stanowiącymi przedmiot spotkania (omówienie + prezentacja oryginalnych źródeł archiwalnych).
 2. Rozmawiamy o archiwaliach (co nam mówią o sobie i czasach, w których powstały, jak możemy je dziś wykorzystać, jak można do nich dotrzeć).
 3. Analizujemy wybrane źródła pod kątem celów kształcenia i treści nauczania.
 4. Tworzymy zespołowo scenariusz zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.

17 maja 2018 r. (czwartek), godz. 15.00–19.00

Porozmawiajmy o źródłach archiwalnych z warsztatu warszawskich dziennikarzy z XIX i z pierwszej połowy XX w.

 1. Zapoznajemy się z archiwaliami stanowiącymi przedmiot spotkania (omówienie + prezentacja oryginalnych źródeł archiwalnych).
 2. Rozmawiamy o archiwaliach (co nam mówią o sobie i czasach, w których powstały, jak możemy je dziś wykorzystać, jak można do nich dotrzeć).
 3. Analizujemy wybrane źródła pod kątem celów kształcenia i treści nauczania.
 4. Tworzymy zespołowo scenariusz zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.

Zapraszamy na 20-godzinny kurs doskonalenia zawodowego o źródłach archiwalnych przydatnych
w pracy z uczniami.

Miejsce szkolenia: Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7

Godziny szkolenia: 15.00–19.00

Koszt szkolenia: bezpłatnie, po dokonaniu zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać PO 30 STYCZNIA BR., TYLKO w formie elektronicznej [Formularz zgłoszeniowy] pod adresem www.warszawa.mscdn.edu.pl → Aktualności.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant dr Teresa Stachurska-Maj (e-mail:teresa.maj@mscdn.edu.pl; tel. 22 536 60 73, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz.11.00–14.00, w środy w godz. 16.00–18.00) lub w sekretariacie rejestracji kursów Jolanta Czułada (e-mail: formy@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 66).

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-01-23

Liczba odwiedzin: 268

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content