AKTUALNOŚCI

Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

15 kwietnia 2014 r. w Archiwum Państwowym w Warszawie odbyło się szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
W trakcie warsztatów wyjaśnione zostało pojęcie mobbingu oraz omówiono jego zjawisko w oparciu o konkretne przypadki. Podkreślono również różnice między mobbingiem i dyskryminacją.

W szkoleniu wzięło udział 20 członków kadry kierowniczej Archiwum Państwowego w Warszawie.

16 kwi 2014
Czytaj więcej  

Dar Jerzego Wieteszki fotografa „Solidarności”

Nie pamiętam już nawet, z ilu prac mnie wyrzucano za „Solidarność”. Najważniejsze dla mnie było to, że mogłem robić zdjęcia. Miałem świadomość, że dzieją się sprawy o wielkiej wadze historycznej. Po raz pierwszy potrafiliśmy przeciwstawić się systemowi policyjnemu. Musiałem to pokazać. Rozpędzali nas armatkami wodnymi, niszczyli krzyże kwietne, próbowali rozjechać samochodami.

Od stanu wojennego do ’89 roku zrobiłem ok. 1000 zdjęć. Fotografowanie było zabronione. Można było przypłacić to zdrowiem albo nawet życiem. Zawsze ratował mnie jednak spokój. Pewnego sfotografowałem zomowców z autobusu. Kiedy mnie zobaczyli, zaczęli biec do przystanku, żeby mnie złapać. W ostatniej chwili wyszedłem, a oni wpadli do środka, nie zauważając mnie. Patrzyłem, jak poszukiwali człowieka z aparatem, który tymczasem siedział sobie spokojnie na zewnątrz. Jeśliby mnie złapali, ze zdjęć nic by nie zostało – J. Wieteszka

Pan Jerzy Wieteszka 21 marca 2014 r. przekazał do Archiwum Państwowego w Warszawie cenny dar w postaci 26 negatywów zdjęć małoobrazkowych ukazujących czas stanu wojennego 1982-1983 oraz okres do roku 1989.

11 kwi 2014
Czytaj więcej  

„Droga do wyborów 1989 r.” — warsztaty dla nauczycieli

W związku z przypadającą w roku bieżącym 25. rocznicą wyborów 1989 r. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zaproponowały nauczycielom historii ze wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe poświęcone źródłom powstałym w okresie 1970–1989. Z zaproszenia skorzystało ok. 20 osób, które aktualnie uczestniczą w kwietniowych warsztatach metodycznych obejmujących 10 godzin zajęć. W ich trakcie analizują materiały archiwalne składające się na następujące moduły tematyczne:
 1. Dekada Gierka
 2. Czas wielkich nadziei lat 80′ XX w.
 3. “Zima wasza wiosna nasza”, czyli stan wojenny i co dalej?
 4. Czas okrągłego stołu
 5. Pocztątek końca

Uczestnicząc w zajęciach w archiwum, nauczyciele poszerzają swoją wiedzę o archiwach i ich roli w społeczeństwie, a zarazem o różnych możliwościach korzystania ze zbiorów archiwalnych i współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży.

7 kwi 2014
Czytaj więcej  

Zaproszenie na majowe warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół na majowe warsztaty w Archiwum.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła archiwalne do następujących tematów:

I. Warszawa i warszawiacy w latach socrealizmu (8 i 16 maja, w godzinach: 15.00–19.00)

II. Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej (15 22 maja, w godzinach: 15.00–19.00)

W trakcie warsztatów analizowane będą następujące typy źródeł:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
 • afisze i plakaty
 • broszury i druki ulotne
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
 • dokumentacja urzędów
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcje Warszawy po II wojnie światowej

Warsztaty mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć warsztatowych, w ramach każdego z bloków tematycznych, obejmować będzie: konwersatorium na temat „Zrozumieć archiwum”; analizę źródeł archiwalnych; omówienie kwestii metodycznych; opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji oraz zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (e-mail) do:
dr Teresy Stachurskiej-Maj, kierownika warsztatów (teresa.maj@mscdn.edu.pl)

UCZESTNICY WARSZTATÓW NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT

7 kwi 2014
Czytaj więcej  

Marek Wojtylak honorowym obywatelem Łowicza

27 marca 2014 r. Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o nadaniu Markowi Wojtylakowi, kierownikowi łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu Marka Wojtylaka do grona honorowych obywateli. Tytuł przyznano za zasługi dla miasta Łowicza i ziemi łowickiej.

Od 1988 r. związany z łowickim odziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. Autor dziesiątków referatów, wykładów oraz licznych publikacji dotyczących historii miasta i regionu. W latach 2002-2006 radny miejski. Wiceprezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

28 mar 2014
Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content