Zapraszamy do udziału w konferencji „Educare necesse est…”

5 cze 2023

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.” (Warszawa, 19–20 września 2023 r.)

We wrześniu (19–20.09) br. planujemy zorganizować siódmą konferencję z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams

Zapraszamy tradycyjnie historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadesłania zgłoszeń do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2023 r. (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 15 lipca 2023 r.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać do 1 września 2023 r., również  na załączonym formularzu (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
„EDUCARE NECESSE EST… —  KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE
OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”

 

prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, dr Teresa Stachurska-Maj,
dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs

 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
Archiwum Państwowe w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Załączniki


educare_necesse_est_2023_zgloszenie z referatem

educare_necesse_est_2023_zgloszenie_udzialu_bez_referatu

Autor: Redaktor

Data utworzenia: 2023-06-010

Data publikacji: 2023-06-5

Liczba odwiedzin: 894

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content