Wizyta pracowników Archiwum Państwowego w Warszawie w Archiwum Wojewódzkim Opplandu w Lillehammer

24 lis 2017

Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego – Fundusz Wymiany Dwustronnej finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przystąpiło do realizacji wizyt studyjnych w Norwegii i Polsce we współpracy z Archiwum Wojewódzkim Opplandu w Lillehammer. Będą one połączone z wzajemną prezentacją instytucji, ich historii, organizacji oraz zasobów archiwalnych.

W dniach 20-21 listopada delegacja polska odbyła wizytę studyjną w partnerskim archiwum. Przedstawiciele strony polskiej zapoznali się z organizacją służby archiwalnej w Norwegii, zakresem jej działania, zasobem przechowywanym w Archiwum w Lillehammer. Podczas wizyty odbył się pokaz wyposażenia wydziału digitalizacji oraz pracowni konserwacji. Archiwiści omówili problemy i zagadnienia występujące w trakcie ich pracy. Podczas wizyty szczególny nacisk położony został na proces digitalizacji zabezpieczającej oraz możliwości efektywnego wykorzystania kopii cyfrowych w celu jak najszerszego udostępnienia materiałów archiwalnych użytkownikom. Przedstawione zostały możliwości udostępniania archiwaliów w Internecie oraz przewidywane działania, które przyczynią się do rozwoju archiwów cyfrowych. Ważnym elementem wizyty była praca na stworzeniem wspólnej platformy służącej do dwustronnej współpracy. Rezultatem spotkania będzie projekt wieloletniego porozumienia o współpracy, przygotowanie ewentualnych szkoleń dla pracowników obu instytucji opartych na wzajemnych doświadczeniach, co przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli archiwów. Ważnym elementem wizyty tego roboczego spotkania były prace nad polsko-norweskim kodeksem dobrych praktyk w zakresie digitalizacji i konserwacji, obejmującym, zarówno polskie, jak i norweskie przemyślenia.

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-11-24

Liczba odwiedzin: 148

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji