Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

6 kw. 2020

Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w art. 3 dopuściła możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2020-04-06

Data publikacji: 2020-04-6

Liczba odwiedzin: 175

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji