Ósma edycja konferencji „Educare necesse est…”!

6 lut 2024

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Tym razem tematem jest „Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX wieku”. Tegoroczną konferencję planujemy zorganizować w dniach 24-25 września. Liczymy na wymianę informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych pokazujących różne aspekty życia codziennego (mieszkanie, pożywienie, rodzina, praca, szkoła, komunikacja, wolny czas, opieka lekarska, opieka społeczna, religia, bieda, bogactwo, więziennictwo) w okresie od średniowiecza do końca ubiegłego stulecia.
Przedmiotem obrad chcemy uczynić m.in. zagadnienia jak:
– źródła archiwalne dotyczące życia codziennego — omówienie źródeł i możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach, warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych;
– edukacyjny potencjał projektów opartych na źródłach poświęconych różnym aspektom życia codziennego — przykłady dobrych praktyk;
– codzienność i jej aspekty w świetle źródeł archiwalnych;
– gra jako metoda dydaktyczna.
Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.
Zapraszamy tradycyjnie historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadesłania zgłoszenia do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.
Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2024 r. (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 22 lipca 2024 r.
Formularz zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać do 1 września 2024 r., również na załączonym formularzu (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

KOMITET ORGANIZACYJNY
VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
„EDUCARE NECESSE EST… —  ŻYCIE CODZIENNE W DOKUMENCIE, HISTORIOGRAFII I DYDAKTYCE
OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.
prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, mgr Barbara Giża,
dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs, mgr Rafał Górny

 

Formularze


Formularz zgłoszenia bez referatu PDF

Formularz zgłoszenia bez referatu DOCX

Formularz zgłoszenia referatu PDF

Formularz zgłoszenia referatu DOCX

Autor: Redaktor

Data utworzenia: 2023-02-06

Data publikacji: 2024-02-6

Liczba odwiedzin: 253

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content