Magdalena Wiercińska nowym dyrektorem AP w Warszawie

5 lis 2022

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Magdalenę Wiercińską na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie. Nowa dyrektor zacznie pełnić funkcję 14 listopada br.

Magdalena Wiercińska to konserwatorka od blisko 20 lat związana zawodowo z Archiwami Państwowym. Ukończyła studia w Katedrze Konserwacji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2003 r. uzyskała tytuł magistra sztuki – konserwatora zabytków z wyróżnieniem rektorskim.  

Po studiach rozpoczęła pracę jako młodszy konserwator archiwalny w Archiwum Państwowym w Olsztynie.  Od 2004 r. związana zawodowo z Archiwum Akt Nowych, początkowo jako konserwator archiwalny, a następnie od 2006r. jako Kierownik Oddziału Konserwacji Archiwaliów.

W latach 2005-2009 brała udział we wdrażaniu Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”, a w 2006 r. w budowie pierwszej Pracowni Konserwacji Masowej w Archiwach Państwowych.

Współpracowała z archiwami polonijnymi i brała udział w licznych projektach związanych z ochroną polskiego dziedzictwa za granicą m.in. w Turcji, Brazylii i Argentynie.

Zaangażowana w prace licznych grup roboczych i zespołów oraz realizację projektów w Archiwach Państwowych, m.in. grupy roboczej przygotowującej działania na wypadek katastrof, zespołu opracowującego moduł konserwatorski do analizy biznesowej ZoSIA oraz projektów Archiwa Rodzinne Niepodległej i Portal 1920.

Od 2016 roku jest ekspertem MKiDN d.s. współpracy cywilno-wojskowej w zakresie ochrony dziedzictwa w czasach konfliktów zbrojnych. Od 2017 pełni funkcję rzeczoznawcy ministra właściwego d.s. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami: konserwacja i ochrona materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Autorka i współautorka publikacji związanych z ochroną i konserwacją zasobów archiwalnych. Odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2021) i brązowym Krzyżem Zasługi (2018).

Galeria


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Magdalena Wiercińska
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Magdalena Wiercińska

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2022-11-5

Data publikacji: 2022-11-5

Liczba odwiedzin: 489

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji