Lekcja w archiwum (tematy, zasady zamawiania)

21 lip 2021 Powrót

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW) jest ściśle związane z dziejami Warszawy i jej władz, ponieważ przechowuje w swoim zasobie m.in.:

 • akta administracji,
 • akta wymiaru sprawiedliwości
 • akta instytucji kultury z terenu Warszawy i Mazowsza,
 • mapy i plany,
 • zdjęcia lotnicze i fotoplany
 • panoramy stolicy, jak również
 • zbiory fotografii i pocztówek
 • zbiory plakatów,
 • testamenty wybitnych osób,
 • dokumenty dotyczące szkolnictwa (albumy pamiątkowe szkół z wizerunkami uczniów i kadry nauczycielskiej, świadectwa szkolne).

Są to źródła o dużym znaczeniu historycznym, użytkowym i edukacyjnym. Są również wykorzystywane do przygotowywania pokazów, wykładów i lekcji archiwalnych dla szkół.

Lekcje archiwalne stwarzają uczniom okazję do pracy z oryginalnymi dokumentami historycznymi związanymi często ze słynnymi postaciami, które młodzi ludzie poznają na lekcjach historii czy języka polskiego.

Bezpośredni kontakt ze źródłem pozwala uczniom rozwijać nowe umiejętności takie jak:
czytanie,

Rozumienie i interpretowanie informacji zawartych w różnych oryginalnych tekstach źródłowych. Ponadto działa kreatywnie na uczestników lekcji, ponieważ zmusza ich do samodzielnego myślenia, rozwija ich własną kreatywność i motywuje do zainteresowania się historią. Lekcje archiwalne mają na celu zapoznanie uczniów z różnymi typami źródeł historycznych oraz możliwościami ich wykorzystania do bliższego poznania dziejów miasta, regionu i kraju. Pokazują też, że historia wcale nie musi być nudnym zbiorem faktów do „wykucia” na pamięć, lecz pasjonującym przedmiotem uczącym życia.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy organizuje dla młodzieży szkolnej lekcje archiwalne połączone z pokazem archiwaliów. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku uczestników. Istnieje możliwość opracowania tematów zaproponowanych przez nauczyciela (po wcześniejszym uzgodnieniu).

1. Jak zamówić lekcję w archiwum?

 • Telefonicznie w godz. 9.00–14.00; tel. 0-22 831 18 03, 635 92 42 do 43 w. 117.
 • Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, numeru telefonu szkoły (instytucji), nazwy i numeru szkoły (instytucji), klasy, liczby uczestników zajęć oraz danych osoby zamawiającej (imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy), liczebności klasy, numeru szkoły, telefonu do szkoły, a także nazwiska nauczyciela.
 • Rezerwację lekcji należy potwierdzić w ciągu siedmiu dni, wysyłając faksem (022 831 00 46) lub pocztą elektroniczną (edukacja@warszawa.ap.gov.pl) stosowny formularz na numer. W przypadku nienadesłania potwierdzenia, rezerwacja zostanie anulowana.
 • Lekcje w siedzibie APW w Warszawie prosimy zamawiać przynajmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem. W Oddziałach zamiejscowych APW – z tygodniowym. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę możliwości Oddziału, dopuszcza się telefoniczną rezerwację w szybszym terminie.

Uwaga:

 • Nie łączymy klas.
 • Grupa może liczyć najwyżej 25 osób.
 • Lekcja zazwyczaj trwa jedną godzinę zegarową (60 min.).
 • Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.
 • Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.
 • Grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta.
 • Nie mamy możliwości rozpoczynania zajęcia przed wyznaczoną godziną.
 • Okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawiać w szatni.

2. Potwierdzenie rezerwacji lekcji archiwalnej

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji terminu lekcji archiwalnej w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy jest przesłanie niniejszego, wypełnionego formularza na numer: (0–22) 831 00 46, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego.

POTWIERDZENIE REZERWACJI LEKCJI ARCHIWALNEJ

Archiwum Państwowe w Warszawie

ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa
tel. (22) 831 18 03, 635 92 42 do 43 w. 117
www.warszawa.ap.gov.pl
e-mail: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  
1. Nazwa instytucji
a) adres
b) telefon
c) e-mail
2. Osoba odpowiedzialna
(imię i nazwisko
Potwierdzam zamówienie lekcji archiwalnej:
W dniu:   o godzinie:  
Grupa liczy: uczniów opiekunów
Jest to klasa (prosze wpisać typ szkoły i poziom klasy, np. pierwsza gimnazjalna)  
Zamówiony temat lekcji archiwalnej to  
Podpis osoby zamawiającej
 
Pieczęć instytucji
W przypadku rezygnacji z lekcji prosimy o przesłanie mailem rezygnacji conajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem

 

Formularz do pobrania

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content