Informacja o wznowieniu działalności pracowni oraz Biurze Obsługi Klienta

11 wrz 2020

W związku z planowanym wznowieniem w ograniczonym zakresie działalności pracowni, informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. Archiwum rozpocznie przyjmowanie w formie elektronicznej zamówień na akta (rewers)

O terminie udostępnienia zamówionych materiałów klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez pracownika Archiwum. Udostępnienie akt odbywac się będzie na zasadach ogłoszonych przez Dyrektora Archiwum.

Pracownia Archiwum Państwowego w Warszawie jest czynna do odwołania w godzinach 9.00 – 15.30.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowniach Archiwum Państwowego w Warszawie w stanie epidemii SARS-Cov-2 stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia nr 4/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie.

Informujemy także, że Biuro Obsługi Klienta w Archiwum Państwowym w Warszawie wznawia przyjmowanie Klientów od dnia 26 maja 2020 r.

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2020-09-1

Data publikacji: 2020-09-11

Liczba odwiedzin: 224

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji