III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… — patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej”, Warszawa, 7–8 czerwca 2018 r.

24 kwi 2018

W roku bieżącym, w dniach 7–8 czerwca, organizujemy kolejną, trzecią już, konferencję z cyklu „Educare necesse est….”, która wzorem swoich poprzedniczek koncentruje się na problematyce związanej z działalnością edukacyjną archiwów. Działania te służą upowszechnianiu wiedzy zarówno o archiwach, jak i o przeszłości i jej dziedzictwie, w tym o praktycznym znaczeniu dokumentów w życiu współczesnego człowieka i obywatela.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją, by przedmiotem rozważań niniejszej konferencji uczynić również wartości patriotyczne, ich rolę w edukacji publicznej oraz wpływ na kształtowanie postaw społecznych.

W związku z tym proponujemy, ażeby referaty i dyskusje III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

Patriotyzm — idea i zjawisko od połowy XVIII w. do XXI stulecia (m.in. czym jest miłość ojczyzny, jakie czynniki ją kształtują, jaką rolę pełni w tworzeniu wartości wspólnotowych — państwowych, regionalnych, lokalnych, obywatelskich, stowarzyszeniowych, formuły patriotyzmu, społeczne funkcje patriotyzmu, emocjonalność i racjonalność w postawach patriotycznych, symbolika patriotyczna, demonstracje i reprezentacje patriotyzmu, poszukiwanie uniwersum patriotycznego, patriotyzm a inne uczucia);

Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje);

Rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami oraz warsztaty w archiwach warszawskich.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 7–8 czerwca 2018 r. Pierwszego dnia miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), drugiego dnia siedziba Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Zgłoszenia wraz ze streszczeniem prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. (na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Podstawą kwalifikacji referatu będzie streszczenie. Zgłoszenia do udziału w obradach bez referatu przyjmujemy do 20 maja 2018 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

I. Zgłoszenie referatu

Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko referenta

informacje o referencie — zainteresowania badawcze, miejsce pracy

adres email referenta

telefon kontaktowy

tytuł zgłaszanego wystąpienia

abstrakt wystąpienia

II. Zgłoszenie uczestnictwa w obradach bez referatu

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać na „Karcie uczestnictwa” do 20 maja 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Pliki do pobrania


Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-04-24

Data publikacji: 2018-04-24

Liczba odwiedzin: 213

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content