Fotorelacja z promocji książki w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Pułtusku

5 lut 2020

W dniu 7 lutego 2019 r. w Pracowni Naukowej im. Wiktora Gomulickiego Oddziału w Pułtusku odbyła się promocja publikacji źródłowej pt. 13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. Relacje i wspomnienia, oprac. M.F. Świdwa, K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtusk 2019.

Archiwum Państwowe w Warszawie było współwydawcą książki i głównym sponsorem publikacji.Organizatorami spotkania byli: Oddział w Pułtusku APW, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela. Licznie przybyłych gości przed wejściem do Archiwum witała warta wystawiona przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Wydawcy pokrótce przedstawili zawartość edycji źródłowej, zostały również odczytane wybrane fragmenty wspomnień żołnierzy. Spotkanie zakończyła krótka prezentacja poświęcona działalności spadkobierców tradycji 13 Pułku Piechoty – młodych rekonstruktorów.

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2020-02-5

Data publikacji: 2020-02-5

Liczba odwiedzin: 172

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji