DZIEŃ DARCZYŃCY W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W WARSZAWIE

2 gru 2022

W najbliższy wtorek (6 grudnia), już po raz trzeci obchodzić będziemy w Archiwach Państwowych ogólnopolski Dzień Darczyńcy, który został ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2020 r.

Jego założeniem jest podziękowanie i uhonorowanie wszystkich darczyńców Archiwów Państwowych, którzy przekazali do zasobu tych archiwów w całej Polsce swoje własne zbiory, jak również ugruntowanie i rozwinięcie tej współpracy, a przez to zachęcenie kolejnych osób do podzielenia się z archiwami państwowymi swoimi archiwami rodzinnymi.

Inspiracją do ustanowienia Dnia Darczyńcy stały się zwłaszcza zbiory rodzinne przekazywane do archiwów państwowych w ramach projektów „Archiwa Rodzinne” oraz „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Przechowywane w domowych archiwach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki są wyjątkowym świadectwem historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Wiele osób zdecydowało się na przekazanie swoich zbiorów do archiwów państwowych, gdzie są one odpowiednio zabezpieczane, otoczone opieką i udostępniane. Część z tych kolekcji została udostępniona na stronie projektu archiwarodzinne.gov.pl.

W sposób szczególny dziękujemy naszym tegorocznym darczyńcom Archiwum Państwowego w Warszawie — Pani Monice Dzierżawskiej, Panu Lechowi Jabłońskiemu i Panu Łukaszowi Małeckiemu-Tepichtowi, dzięki którym w bieżącym roku nasz archiwalny zasób powiększył się o nowe materiały.

Pani Monika Dzierżawska przekazała nam materiały po Władysławie Czyżewskim, pracowniku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i kierowniku Wydziału Najwyższej Izby Kontroli w okresie międzywojennym, oryginalne listy z pieczęciami z 1918 r., legitymacje, dowód osobisty z 1934 r., świadectwo ślubu i kenkartę z 1942 r.

Pan Lech Jabłoński ofiarował do naszego zasobu następujące materiały:

 • plan miasta Lwowa (b.d.),
 • akt małżeństwa zawartego przez Jana Nossarzewskiego z Jadwigą Wojakowską (parafia rzymsko-katolicka Międzyrzec Podlaski),
 • dokument podróży do Warszawy wystawiony dla Ireny Nossarzewskiej przez niemieckiego tymczasowego (komisarycznego) burmistrza Milanówka,
 • zaświadczenie o odbyciu przez Jana Nossarzewskiego kursu obrony przeciwgazowej weterynaryjnej, wystawione przez Inspektorat Weterynarii Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego,
 • bilety wizytowe (wizytówki) Ireny Nossarzewskiej,
 • kartka z pamiętnika Jadwigi Nossarzewskiej,
 • list Janiny Nossarzewskiej do Zofii Nosarzewskiej (b.d.),
 • list Janiny z Nossarzewskich Rymiejskiej do Ireny Nossarzewskiej (b.d.),
 • korespondencja Jadwigi z Wojakowskich Nossarzewskiej z mężem Janem Nossarzewskim (3 listy),
 • dokumenty osobiste (m.in. legitymacje, zaświadczenia, książeczka wojskowa) należące do przedstawicieli rodzin Jabłońskich i Guzowskich z notką biograficzną dotyczącą tych osób,
 • materiały dotyczące Zdzisława Jabłonowskiego (m.in. legitymacje, zaświadczenia, książeczka wojskowa, bilety kolejowe, fotografie , wycinek prasowy, notka biograficzna),
 • portrety w pastelu autorstwa Lucjana Markiewicza przedstawiające Lucjana Markiewicza i Annę Nosarzewską,
 • fotografia rodzeństwa Swiniarskich z Międzyrzecza Podlaskiego,
 • fotografia Wiktora Nosarzewskiego i Adama Bargielskiego,
 • fotografie grupowe uczniów Gimnazjum z Grodziska Mazowieckiego z wycieczki do Niepokalanowa wraz z informacją na temat tych zdjęć,
 • fotografie rodzinne Wernerów, Dudków, Jabłońskich i Radziwiłłów,
 • fotografie różne (Stanisław Pawłowski, gen. Józef Urbanowicz, osoba niezidentyfikowana),
 • fotografia sióstr Ireny i Hanny Nossarzewskich,
 • fotografie prof. dr Gustawa Wuttkego,
 • fotografie płk. Kazimierza Kozicza,
 • fotografia grupowa ze Stanisławem Nossarzewskim,
 • fotografie Janiny i Stefana Eichlerów, Jadwigi Borowskiej i Zofii Stano z notkami biograficznymi tych osób,
 • pocztówki różne,
 • pocztówka z wizerunkiem Natalii Cavalieri adresowana do Jadwigi Wojakowskiej,
 • prośba o zameldowanie Jadwigi z Wojakowskich Nossarzewskiej,
 • zaproszenie do stoiska na III Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Medyczno-Weterynaryjnych,
 • egzemplarze miesięcznika „Medycyna Weterynaryjna” (nr 8 z 1957 r.; nr 8 z 1966 r.) z artykułami poświęconymi dr. Janowi Nossarzewskiemu,
 • mapa 10 Guberni Królestwa Polskiego oraz informacja na temat Jana Nossarzewskiego.

Pan Łukasz Małecki-Tepicht przekazał nam elektroniczną wersję zdjęć „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” + dwie broszury Sądownictwo w czasie COVID-19 oraz Obietnice a rzeczywistość.

Z okazji „Dnia Darczyńcy” Archiwum Państwowe w Warszawie organizuje spotkania z darczyńcami, dzięki którym powiększyły się nasze zbiory. Odbywać się one będą w naszej warszawskiej siedzibie oraz w siedzibach oddziałów zamiejscowych archiwum — w Mławie, Otwocku i Pułtusku.  

W Pułtusku zaczynamy świętować już w poniedziałek 5 grudnia br. Tego dnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbędzie się konferencja naukowa na temat „Rozwój szkolnictwa zawodowego na przestrzeni dziejów — szanse, perspektywy”. W trakcie konferencji odbędzie się uroczyste przekazanie do zasobu archiwum dokumentów ze zbiorów tej szkoły (przyniesionych kiedyś przez uczniów), a następnie wszyscy ofiarodawcy uczestniczący w spotkaniu, którzy przekazali nam swoje archiwalia w latach 2021–2022, otrzymają podziękowania oraz nasze wydawnictwa.

W Otwocku, we wtorek 6 grudnia, spotykamy się z laureatami konkursu „Najstarsze zdjęcie z rodzinnego archiwum”, dla których przygotowaliśmy nagrody w postaci naszych publikacji. Zadaniem konkursowym było odnalezienie w rodzinnym archiwum najstarszej fotografii, a następnie dostarczenie jej kopii wraz z opisem i datą wykonania do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku. Do udziału w konkursie przystąpiło 10 osób, które nadesłały łącznie 97 zdjęć.

W Mławie spotykamy się z naszymi darczyńcami 8 grudnia (czwartek). W podziękowaniu za przekazane dary przygotowaliśmy dla wszystkich ofiarodawców pamiątkowe dyplomy oraz nasze publikacje książkowe.

warszawskiej siedzibie archiwum 6 grudnia odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich osób, zainteresowanych przekazaniem swoich rodzinnych archiwaliów do naszego zasobu. Tego dnia (w godzinach 15.00–18.00) zapraszamy do odwiedzenia nas na Krzywym Kole, gdzie w czytelni będzie można obejrzeć wystawę archiwaliów przekazanych do naszego zasobu przez darczyńców. Na naszych gości będą oczekiwać archiwiści, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące poszukiwań genealogicznych oraz sposobów zabezpieczenia domowego archiwum.

Autor: Redaktor

Data utworzenia: 2020-06-22

Data publikacji: 2022-12-2

Liczba odwiedzin: 390

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content