„WARSZAWSKI TRUDNY CZAS, CZYLI STOLICA I JEJ MIESZKAŃCY W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW” — Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Archiwum Państwowym w Warszawie

28 lis 2013

Archiwum Państwowe w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie otworzyło kolejny cykl warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.

Przedmiotem listopadowych zajęć warsztatowych odbywających się pod hasłem „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” są źródła dotyczące pierwszej wojny światowej, wśród nich m.in.: fotografie osób, miejsc i wydarzeń; afisze i plakaty; broszury i druki ulotne; rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej; korespondencja i materiały pamiętnikarskie; dokumentacja urzędów.

Taki dobór materiałów źródłowych pozwala bliżej poznać Warszawę, jej mieszkańców i ich problemy oraz zrozumieć, jak radzili sobie z nimi w trudnych momentach dziejowych. Pozwala również przyjrzeć się bliżej konkretnym źródłom archiwalnym, a tym samym przeprowadzić ich analizę pod kątem formy i treści oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytania, w jakim celu powstały, do czego mogą służyć i jak można je wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Warsztaty te mają służyć:

– poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
– pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
– przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
– podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Autor:

Data utworzenia: 2013-11-28

Data publikacji: 2013-11-28

Liczba odwiedzin: 490

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content