Wyniki wyszukiwania: 76

Dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców

Informacje dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców Postanowienia sądowe Konsekwencje prawne nieprawidłowego zabezpieczenia dokumentacji Postępowanie z dokumentacją spółdzielni, jednostek państwowych, szkół publicznych Postanowienia sądowe o braku środków finansowych. Dotyczy firm faktycznie nie prowadzących działalności ale nie wykreślonych z KRS Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 1. Postanowienia sądowe. Jeśli pracodawca, syndyk lub likwidator nie jest w stanie zabezpieczyć funduszy na odpłatne przechowywanie dokumentacji, może ją przekazać do Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 51p, ust. 3 i art. 51u, ust.3 wspomnianej Ustawy uzyskując postanowienie sądowe o braku środków…

Czytaj więcej  

Udostępnianie

Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej   Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców. Dlatego jeśli poszukujesz swojej dokumentacji w pierwszej kolejności sprawdź czy twój zakład pracy istnieje. Jeśli istnieje wszystkie potrzebne ci dokumenty otrzymasz bezpłatnie od pracodawcy. Jeśli zakład się sprywatyzował, przekształcił, ale nadal istnieje, zwróć się do kadr, obecny pracodawca jako następca prawny wyda ci dokumenty. Jeśli zakład jest w trakcie likwidacji, także Syndyk lub Likwidator mają obowiązek wydać ci dokumenty Pracodawca oraz następca prawny, syndyk…

Czytaj więcej  

Kronika Warszawy

„KRONIKA WARSZAWY” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika…

Czytaj więcej  

Media o nas

Konkurs “Moje Archiwum” Archiwa Państwowe wraz z Polskim Radiem i Polską Fundacją Narodową zapraszają do udziału w akcji „Moje Archiwum”. Tematem przewodnim konkursu na najciekawsze pamiątki jest wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Konkurs startuje 15 lipca i potrwa do końca wakacji. Akcja ma na celu dotarcie do bardzo cennych, wartościowych i nadal nierozpoznanych materiałów archiwalnych, które są przechowywane w rodzinnych archiwach. Do konkursu można nadsyłać fotografie przedmiotów, skany zdjęć i dokumentów, które złożą się na wyjątkowe Archiwum Roku 1920. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 sierpnia o godz.12.00. Kapituła…

Czytaj więcej  

Zasób

Archiwa państwowe przechowują dokumenty o trwałej wartości historycznej i badawczej (kat. A), w przeciwieństwie do akt, których wartość badawcza jest znikoma lub żadna, a użyteczność praktyczna przemijająca (kat. B). Akta zakwalifikowane do kategorii B, po upływie terminu ich przechowywania, są przekazywane na przemiał (brakowanie). Do kat. A zaliczane są m.in. zbiory kartograficzne złożone z planów i map, akta władz naczelnych i urzędów centralnych, akta organizacji i instytucji społecznych, finansowych i spółdzielczych. Gromadzone są również akta metrykalne i stanu cywilnego różnych wyznań (Uwaga! Akt metrykalnych z ostatnich 100…

Czytaj więcej  

O Archiwum

Dzieje warszawskiego Archiwum nieodłącznie związane są z dziejami miasta i władz miejskich. Najnowsze badania wykazują, że zapewne na przełomie XIII i XIV wieku w sąsiedztwie książęcej rezydencji w Jazdowie założono miasto Warszawę. Nie zachował się dokument lokacyjny miasta, jednak istniał on niewątpliwie i to on właśnie był zaczątkiem archiwum stolicy. Najstarszym oryginalnym dokumentem istniejącym do dzisiaj jest przywilej księcia mazowieckiego Janusza Starszego na wybudowanie łaźni w Warszawie wystawiony 26 VII 1376 roku. Można przypuszczać, że początkowo, zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, najcenniejsze dokumenty warszawskie przechowywane były w solidnie…

Czytaj więcej  

Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Kim jest archiwista?

Niewątpliwie jest pracownikiem archiwum, zwykle z wykształceniem historycznym, dzięki czemu może pracować z materiałami archiwalnymi wytworzonymi od średniowiecza do XX w. – umie je nie tylko odczytywać, ale znając kontekst ich powstania, także przetłumaczyc na współczesny język polski (z łaciny, staruruskiego czy staropolskiego). Bywa też często pasjonatem historii, świadomym tego, że to, co robi dziś, będzie miało znaczenie za setki lat. Z tego powodu można go również nazwać strażnikiem pamięci społeczeństwa, opiekunem zbiorów archiwalnych, fachowcem o szczególnych umiejętnościach w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania, udostępniania i popularyzowania zasobu…

Czytaj więcej  

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości,…

Czytaj więcej  

Promocja Roczników Łowickich i dar dla łowickiego Archiwum

W dniu 29 lutego 2020 r. w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu odbyła się prezentacja XVI tomu „Roczników Łowickich”. Roczniki to periodyk popularnonaukowy, poświęcony historii i kulturalnemu dorobkowi Łowicza i ziemi łowickiej, który przygotowuje Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod redakcją Marka Wojtylaka. W prezentacji tomu uczestniczyli członkowie Rady Programowej, autorzy artykułów oraz liczni goście, w tym starosta łowicki Marcin Kosiorek, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Jacek Wiśniewski, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz radni miasta. Tom XVI wypełniają artykuły o zróżnicowanej treści, chronologicznie…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast