Wyniki wyszukiwania: 76

Zasób

Zasób oddziału tworzą: Zasób b. Oddziału APW w Żyrardowie powstałego w r. 1953 i działającego pod nazwami: Powiatowe Archiwum Państwowe w Żyrardowie (1953-1975), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Oddział w Żyrardowie (1976), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie (1977-1985), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Żyrardowie (1985-1994), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Żyrardowie z tymczasową siedzibą w Kutnie (1994-2001); zlikwidowanego 15 maja 2001 zarządzeniem Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2001r.) Zasób…

Czytaj więcej  

Łowicz

Łowicz Archiwum Państwowe w Łowiczu powołane zostało na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. i art. 45 dekretu z 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Powstała wtedy w Łowiczu ekspozytura powiatowa Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. W dwa lata później Powiatowe Archiwum Państwowe w Łowiczu otrzymało statut, który określał archiwum jako miejsce przechowywania materiałów archiwalnych wytworzonych i wytwarzanych na obszarze powiatu łowickiego, a następnie przekazywanych po 5 latach do WAP w Łodzi. W 1956 r. w związku z…

Czytaj więcej  

Nasze Oddziały

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych “Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców”. Czytaj więcej       Grodzisk Mazowiecki Oddział grodziski powołany został 1 grudnia 2000 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr 27 z dnia…

Czytaj więcej  

Nowości wydawnicze

Reklama dźwignią handlu, Warszawa 2021 Publikacja towarzysząca wystawie o takim samym tytule, prezentująca materiały reklamowe z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie publikowane m.in. w przedwojennej prasie warszawskiej i zachęcające do nabywania różnych produktów, począwszy od delikatesowych (kawa, herbata, czekolada, alkohole, papierosy), przez kosmetyki, po artykuły służące wyposażeniu domu. Oglądając kolejne karty książki można smakować tę dawną reklamę — jej formy, treści, kolorystykę, siłę perswazji — z tą, którą widzimy na co dzień. Można też odszukać nazwy i produkty, które przetrwały do naszych czasów.   Warszawiaków portret niedzisiejszy,…

Czytaj więcej  

Wybór wydanych

Publikacje wydane lub współwydane przez Archiwum Państwowe w Warszawie (wybór) 13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. Relacje i wspomnienia, oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, M. Świdwa, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Pułtuska Biblioteka im. J. Lelewela, Pułtusk 2019 A jednak jest Warszawa!!!, oprac. zbior., Warszawa 2015 Adam W. Englert, żołnierz, historyk, archiwista, Warszawa 1997 Adamska J., Przewoźnik A., Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015 Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, oprac. zbior., Warszawa 2011, ss. 79 Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli…

Czytaj więcej  

Dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców

Informacje dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców Postanowienia sądowe Konsekwencje prawne nieprawidłowego zabezpieczenia dokumentacji Postępowanie z dokumentacją spółdzielni, jednostek państwowych, szkół publicznych Postanowienia sądowe o braku środków finansowych. Dotyczy firm faktycznie nie prowadzących działalności ale nie wykreślonych z KRS Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 1. Postanowienia sądowe. Jeśli pracodawca, syndyk lub likwidator nie jest w stanie zabezpieczyć funduszy na odpłatne przechowywanie dokumentacji, może ją przekazać do Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 51p, ust. 3 i art. 51u, ust.3 wspomnianej Ustawy uzyskując postanowienie sądowe o braku środków…

Czytaj więcej  

Udostępnianie

Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej   Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców. Dlatego jeśli poszukujesz swojej dokumentacji w pierwszej kolejności sprawdź czy twój zakład pracy istnieje. Jeśli istnieje wszystkie potrzebne ci dokumenty otrzymasz bezpłatnie od pracodawcy. Jeśli zakład się sprywatyzował, przekształcił, ale nadal istnieje, zwróć się do kadr, obecny pracodawca jako następca prawny wyda ci dokumenty. Jeśli zakład jest w trakcie likwidacji, także Syndyk lub Likwidator mają obowiązek wydać ci dokumenty Pracodawca oraz następca prawny, syndyk…

Czytaj więcej  

Kronika Warszawy

„KRONIKA WARSZAWY” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika…

Czytaj więcej  

Media o nas

Konkurs “Moje Archiwum” Archiwa Państwowe wraz z Polskim Radiem i Polską Fundacją Narodową zapraszają do udziału w akcji „Moje Archiwum”. Tematem przewodnim konkursu na najciekawsze pamiątki jest wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Konkurs startuje 15 lipca i potrwa do końca wakacji. Akcja ma na celu dotarcie do bardzo cennych, wartościowych i nadal nierozpoznanych materiałów archiwalnych, które są przechowywane w rodzinnych archiwach. Do konkursu można nadsyłać fotografie przedmiotów, skany zdjęć i dokumentów, które złożą się na wyjątkowe Archiwum Roku 1920. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 sierpnia o godz.12.00. Kapituła…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji