Wyniki wyszukiwania: 3

NEWS

Pandemic Archive A.D. 2020 Everyday we create a history. Let’s start documenting that unprecented time we are living together. The State Archives in Warsaw with the Head Office of State Archives invite to participate in the project “Pandemic Archive A.D. 2020. Social collection of documents during the epidemy of Coronavirus (Sars-Cov-2)”. Read more       Visit of the delegation from Iraq On March 23 the State Archive in Warsaw hosted a delegation from the Iraq’s archives, represented by the Head of the National Library and Archives…

Czytaj więcej  

The history of the State Archive in Warsaw

The History of the Warsaw archive is inseparably connected with the history of our town and its authorities. Latest researches show that presumably on the turn of XIII and XIV c., in the neighborhood of the ducal residence in Jazdow, the city of Warsaw was established. Unfortunately, the original document of Warsaw location has not been preserved up to date, however, without any doubts this document had been created and initiated the beginning of the capital archive. The oldest document preserved to date is a privilege of…

Czytaj więcej  

RECORDS ONLINE

List of the scanned archival funds, available online on szukajwarchiwach.gov.pl   Attached files include names of archival funds with hyperlink to available copies on szukajwarchiwach.pl   Warszawa (260.43 KB) Grodzisk Mazowiecki (253.78 KB) Łowicz (179.78 KB) Otwock (192.29 KB) Pułtusk (224.64 KB)

Czytaj więcej  

FORMS

  Files to download   ORDER FOR THE EXECUTION OF COPIES (84.00 KB) ORDER FOR THE PERFORMANCE OF SERVICE (61.50 KB) CIVIL REGISTER (68.00 KB) THE PRICE LIST (46.00 KB) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.doc (56.50 KB)

Czytaj więcej  

CONTACT

The reading room opening hours: Monday – Wednesday (9 am-4pm) Thursday – Friday (10am – 6.30pm) Telephone: 22 635 92 42, 22 635 92 43 ext.114 e-mail: informacja@warszawa.ap.gov.pl   The customer service opening hours: Monday – Friday (8.15 am – 2.15 pm; out of work 12 am – 12.20 am) Telephone: 22 635 92 68, 22 635 92 42/43 ext. 119 e-mail: archiwum@warszawa.ap.gov.pl

Czytaj więcej  

Udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej: formularze

  Udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej: formularze Zarządzenie nr 23 Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku Regulamin korzystania z dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Zgłoszenie użytkownika zbioru dokumentacji niearchiwalnej Archiwum państwowego w Warszawie _Wniosek o udostępnienie akt osobowo-płacowych_    

Czytaj więcej  

Dokumentacja osobowa i płacowa

Dokumentacja osobowa i płacowa Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych “Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców”. Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której: przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową; wydaje odpisy i kopie z…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast