Wyniki wyszukiwania: 3

“Kronika Warszawy” 2009, nr 3

“Kronika Warszawy”, nr 3 (142), red. R. Wojtkowski, Warszawa 2009 Numer 3 (142) “Kroniki Warszawy”, czasopisma wydawanego przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy dzięki pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy, poświęcony został 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pisze na ten temat M. M. Drozdowski (Stefan Starzyński w opinii Józefa Krzyczkowskiego – szefa Biura Kadr Zarządu Miejskiego; Relacja Juliana Kulskiego o Zarządzie Miasta Warszawy lat 1939-1944). Natomiast J. Urbanek relacjonuje wydarzenia pierwszych dni września 1939 na podstawie zachowanych pamiętników warszawiaków (“A lato…

Czytaj więcej  

„Kronika Warszawy” 2013, nr 1

„Kronika Warszawy” 2013, nr 1 (148), ss. 204 + 4 nlb., ISSN 0137−3099 „Kronika Warszawy” ukazuje się od roku 1925. Jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie (dawniej Archiwum Państwowe m.st. Warszawy) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Wśród materiałów publikowanych w bieżącym numerze zwracają uwagę dwa teksty. Pierwszy z nich poświęcony jest historii i działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, które w roku 2013 obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia (50 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy), drugi natomiast fotografiom dokumentującym budowę muru otaczającego teren warszawskiego getta oraz dzień powszedni Żydów…

Czytaj więcej  

“Kronika Warszawy” 2013, nr 2

„Kronika Warszawy” 2013, nr 2 (149), ss. 216, ISSN 0137-3099 Numer 2 (149) „Kroniki Warszawy” otwiera artykuł Andrzeja Buczyńskiego poświęcony okolicznościom powstania w 1865 r. w Warszawie Mikołajewskiej ochronki dla dzieci oraz jej działalności do początków XX w. (Mikołajewska ochronka dla dzieci żołnierskich w Warszawie). O układzie i funkcjonowaniu typowego, większego mieszkania warszawskiego w okresie od przełomu stuleci XIX i XX do wybuchu I wojny światowej pisze Aleksander Łupienko (Dyspozycja przestrzenna dużych mieszkań warszawskich przed 1914 rokiem). Jacek Aleksander Fiedorowicz nie tylko interesująco omawia losy Dynasów, ale…

Czytaj więcej  

DZIEŃ ARCHIWISTY – 30 WRZEŚNIA 2021

Już w przyszłym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Archiwisty, który ustanowiony został decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 r. Po Międzynarodowym Dniu Archiwów, obchodzonym od 2007 r., jest to drugie święto mające podkreślić funkcję archiwów i rolę archiwistów we współczesnym społeczeństwie. Dzień Archiwisty obchodzimy 30 września, czyli w dzień św. Hieronima, który jest patronem m.in. archiwistów. Święto nie ma jeszcze takiej tradycji jak Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zważywszy jednak, że jego obchody zaczynają nabierać własnego charakteru, z pewnością szybko przyjmie się jako święto, które ma uczcić zarówno pracowników…

Czytaj więcej  

Scenariusze lekcji (propozycje): “Warszawa we wrześniu...

Warszawa w pierwszych latach niepodległości państwa polskiego (1918 – 1921) Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej – wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej – bitwa warszawska 1920 r. Warszawa i warszawiacy w dwudziestoleciu międzywojennym

Czytaj więcej  

O wrześniu 1939 r. w Łowiczu – fotorelacja

W dniu 1 września 2019 r. miało miejsce w Muzeum w Łowiczu otwarcie wystawy „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”, której współorganizatorem był łowicki oddział APW. Otwarcie wernisażu dokonał p.o. dyrektora Muzeum Wiktor Bieniek i komisarz wystawy dr Tomasz Romanowicz. W uroczystości uczestniczyli m.in.: biskup pomocniczy diecezji łowickiej ks. Wojciech Osial, starosta łowicki Marcin Kosiorek i burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. O pokazanych na wystawie materiałach z zasobu oddziału APW w Łowiczu opowiadał jego kierownik Marek Wojtylak. Większość ich stanowią dokumenty sprzed…

Czytaj więcej  

Wystawa o wrześniu 1939 roku w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu jest współorganizatorem wystawy „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”, której otwarcie nastąpi w niedzielę 1 września 2019 r. godz. 15.00 w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7. Celem wystawy jest przypomnienie tragicznych w skutkach wydarzeń wojennych, które zapoczątkowały okres okupacji niemieckiej w Łowiczu. Z zasobu archiwalnego łowickiego oddziału APW pokazane zostaną plakaty i afisze oraz dokumenty ukazujące przygotowania instytucji i władz do zbliżającej wojny, w tym działania z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz akcje społeczne, zachęcające…

Czytaj więcej  

37 rocznica porozumień sierpniowych

31 sierpnia 1980 przedstawiciele strajkujących robotników oraz władz komunistycznych podpisali w Gdańsku porozumienia sierpniowe. Wydarzenia to poprzedzone było lawiną strajków spowodowaną rządowa podwyżką cen niektórych przetworów mięsnych, które władze PRL wprowadziły 1 lipca 1980 r. W pierwszej kolejności strajki ogarnęły całą Lubelszczyznę, następnie stocznię w Gdańsku. Żądano przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, upamiętnienie poległych w Grudniu ’70 stoczniowców oraz podwyżkę płac.  Strajk stoczni wsparły wkrótce inne zakłady Trójmiasta, które przyłączały się do protestu. Z 16 na 17 sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który ogłosił…

Czytaj więcej  

Vivat Konstytucja 3 Maja

Archiwum Państwowe w Warszawie Odział APW w Otwocku z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja na parkanie siedziby Oddziału ul. Górna 7 prezentuje wystawę poświęconą uchwaleniu pierwszej konstytucji Polski. Archiwum Państwowe w Warszawie Odział APW w Otwocku z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja na parkanie siedziby Oddziału ul. Górna 7 prezentuje wystawę poświęconą uchwaleniu pierwszej konstytucji Polski. Na wystawie umieszczonych zostało 15 plansz w następujących grupach tematycznych: 1. Tytułowa – Rzeczypospolita w II połowie XVIII wieku, 2. Obrady Sejmu Wielkiego, 3. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 4….

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji