Wyniki wyszukiwania: 1

Udostępnianie: komunikat

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac: odkwaszania, digitalizacji oraz ewidencji, z udostępniania wyłączone zostały  następujące zespoły: Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, nr zespołu 482, mikrofilmy; Wydział Pomiarów Zarządu Budowy Kanalizacji i Wodociągów [Plany Lindleya], nr zespołu 1001. Ww. materiały będą udostępniane z chwilą zakończenia przeprowadzonych prac. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej  

Komunikat – wyłączenie akt z udostępniania

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac: odkwaszania, digitalizacji oraz ewidencji, z udostępniania wyłączone zostały  następujące zespoły: Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, nr zespołu 482, mikrofilmy; Wydział Pomiarów Zarządu Budowy Kanalizacji i Wodociągów [Plany Lindleya], nr zespołu 1001. Ww. materiały będą udostępniane z chwilą zakończenia przeprowadzonych prac. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej  

„A jednak jest Warszawa!!!”

„A jednak jest Warszawa!!!” to wystawa plenerowa fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja, nawiązująca do 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie, koncentruje się na Warszawie. Przypomina kluczowe dla okupowanej stolicy wydarzenia drugiej wojny światowej, by następnie przybliżyć sytuację miasta i jego mieszkańców po ustaniu działań wojennych i w pierwszych latach odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza opowiada o czasie wojny. Jej klimat zapowiadają pierwsze plansze —…

Czytaj więcej  

Premiera wystawy Archiwum pt. „Pamięć świata, Pamięć...

14 kwietnia w siedzibie Archiwum Municypalnego Pekinu została otwarta wystawa „Pamięć świata, Pamięć Polski, Pamięć Warszawy”, prezentująca polskie obiekty wpisane na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata. Wystawa będzie czynna do Międzynarodowego Dnia Archiwów. Relacja z otwarcia wystawy „Pamięć świata, Pamięć Polski, Pamięć Warszawy” w programie CCTV 13 chińskiej telewizji:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ajeKczNojhc

Czytaj więcej  

Domowa szuflada – konsultacje

Drodzy rodzinni archiwiści! Kontynuując akcję : „Domowa Szuflada” zapraszamy wszystkich zainteresowanych tworzeniem i porządkowaniem archiwum rodzinnego na konsultacje, podczas których można uzyskać informacje na temat porządkowania, dokumentów, ich konserwacji, sposobów przechowywania oraz badań genealogicznych. Konsultacje odbędą się jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, tj.30 kwietnia, w godzinach 16.15-17.15, w Biurze Obsługi Klienta. Do warsztatów z cyklu: „Porozmawiajmy o…” powrócimy we wrześniu. Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej  

„Roczniki Łowickie” po raz jedenasty

W dniu 26 lutego odbyła się w Łowickim Ośrodku Kultury prezentacja XI tomu „Roczników Łowickich” przygotowanych przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pod redakcją Marka Wojtylaka, kierownika łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie. Wydany tom zawiera nie tylko teksty historyczne, ale prace z etnografii, literatury, geografii i ochrony środowiska oparte na źródłach pochodzących z Archiwum. Z zamieszczonych artykułów warto wymienić dwa eseje poświęcone znanemu pisarzowi Teodorowi Goździkiewiczowi, będące echem obchodzonej w 2013 r. 110. rocznicy jego urodzin.    

Czytaj więcej  

“Porozmawiajmy o …”

Drodzy archiwiści rodzinni! Kontynuując akcję „Domowa szuflada” zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” Tym razem będziemy rozmawiać o emigracji, emigracji zarobkowej z terenu zaboru rosyjskiego, o której czytamy w listach emigrantów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie. Pod hasłem „Opowieści z domowej szuflady” będą się mogli Państwo zapoznać z krótkimi artykułami dotyczącymi problemów emigracji. Na spotkanie zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca 26 marca b.r. o godzinie 16.15 1. Przyczyny emigracji 2. W drodze do Nowego Świata 3. Osadnictwo w Ameryce 4. Praca w Ameryce

Czytaj więcej  

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt....

Okazją do jej przygotowania jest oczywiście dzień 8 marca ­- święto kobiet. Jakie są kobiety? Intrygujące na wielu płaszczyznach, są nieprzeniknione, różnorodne. Delikatne, ale i silne. Potrzebujące opieki, ale odważne i umiejące walczyć. Namiętne, jednocześnie niewinne, naturalne… tajemnicze i fascynujące. To różne kobiety, różnych zawodów, w różnym wieku, zwyczajne i niezwyczajne, znane i nieznane. Kobiety żyjące w drugiej połowie XIX w. i XX w. Od tradycyjnych strażniczek domowego ogniska, starych obyczajów i tradycji – w tym tradycji narodowej, ale też kobiety przedsiębiorcze i wyzwolone. Zdjęcia pochodzą ze…

Czytaj więcej  

Informacja

Z powodu prac zabezpieczająco – renowacyjnych prowadzonych w magazynie Archiwum w okresie od 02.03.2015 do 22.05.2015 zostały wyłączone z udostępniania następujące akta: 72/1 Komisariat Rządu na m. st. Warszawę – cały zespół. 72/2 Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy – cały zespół. 72/3 Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Społeczno-Polityczny – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki i Inspekcji Mieszkaniowej – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki Budowlanej – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Techniczny…

Czytaj więcej  

„Porozmawiajmy o listach”

Pod tym hasłem odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Domowa szuflada . Zapraszamy „rodzinnych archiwistów” na rozmowę o listach jako elemencie archiwum rodzinnego, doskonałym materiale do odtworzenia korzeni swojej rodziny oraz jako środku komunikacji. W czasie spotkania będą mieli Państwo okazje zapoznać się z przykładami listów ze zbiorów Archiwum. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń. Cykliczne spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca, najbliższe 26 lutego, w godz. 16.15-17.15 w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7. Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji