Informacja o funkcjonowaniu czytelni Archiwum Państwowego w Warszawie

Informacja o funkcjonowaniu czytelni Archiwum Państwowego w Warszawie

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2022 r. Czytelnie Archiwum Państwowego

w Warszawie są czynne:

Czytelnia w Archiwum Państwowym w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7

  • poniedziałek 900 – 1830  (przerwa: 1200 -1220)
  • wtorek-piątek – godz. 900 – 1530  (przerwa: 1200 -1220)

Czytelnia w Milanówku

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 900 – 1530 (przerwa: 1200-1220).
  • środa godz. 900 – 1800 (przerwa: 1200-1220).

Czytelnia w Oddziale w Grodzisku Mazowieckim

  • poniedziałek 900 – 1800  (przerwa: 1200 -1220)
  • wtorek-piątek – godz. 900 – 1530  (przerwa: 1200 -1220)

Czytelnie w Oddziałach w Mławie, Pułtusku i Otwocku

  • poniedziałek 900 – 1700  (przerwa: 1200 -1220)
  • wtorek-piątek – godz. 900 – 1530  (przerwa: 1200 -1220)

 

Czytelnie Archiwum przyjmują zamówienia na akta (rewers) w formie elektronicznej.

O terminie udostępnienia zamówionych materiałów klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez pracownika Archiwum.

O wszelkich zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

Dzień Archiwisty 30.09.2022

Dzień Archiwisty

Dostępna będzie także wystawa oryginalnych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum. Miejsce wystawy: Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe Koło 7. Wejście do sali wystawowej i na konsultacje przez bramę przy ul. Krzywe Koło 9. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 22 635 92 42 wew. 101.

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” 16-17 listopada 2021

„Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy znakomitych gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.

Zasoby Internetu archiwizowane są w wielu krajach świata i Europy począwszy od połowy lat 90. XX wieku, a archiwistyka WWW to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. W Polsce do tej pory archiwizacja Webu podejmowana była na stosunkowo niewielką skalę, a dyskusja prowadzona w tym zakresie, miała głównie charakter akademicki. Doceniając dotychczasowy dorobek wielu osób i instytucji, chcielibyśmy stworzyć dobrą atmosferę do szerszego namysłu i konsultacji, które przy Państwa udziale i zaangażowaniu, doprowadzą do wskazania konkretnych rozwiązań, prowadzących do budowy optymalnego archiwum polskich zasobów WWW. Rozwiązań, które dbając o jakość zbiorów i legalność ich gromadzenia, zapewnią też odpowiednią ochronę praw autorskich i obywatelskich, w tym poszanowanie prywatności użytkowników.

Prelekcje – połączone z sesją otwartych pytań – naszych zagranicznych partnerów w pierwszym dniu Forum, będą okazją do zapoznania się z ich pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, związanymi z budową archiwum Webu i wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zasad gromadzenia i udostępniania zgromadzonych w nim zasobów. Poznając najlepsze know how i dzieląc się nim z Państwem, chcemy wzmocnić naszą przyszłą, wspólną efektywność na tym polu.

Formuła drugiego dnia Forum oparta będzie na trzech panelach dyskusyjnych. Dyskusja w ramach panelu prawnego ogniskować będzie się wokół najważniejszych podstaw i niezbędnych zmian legislacyjnych, które powinny zapewnić legalne, społecznie akceptowane gromadzenie oraz udostępnianie wybranych zasobów WWW. Panel metodyki archiwalnej ma pomóc w wypracowaniu niezbędnej dla archiwizacji WWW polskiej terminologii. Jego uczestnicy będą rozważać także, jak odnieść obecne zasady opracowywania zbiorów archiwalnych do obiektów re-born digital, gromadzonych w archiwach WWW. Panel technologiczny skupiać się będzie wokół niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych. Podczas tej części wspólnie szukać będziemy również optymalnych pomysłów na oprogramowanie i systemy umożliwiające skuteczne uruchomienie i utrzymanie polskiego archiwum Webu.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Forum w trybie zdalnym. Udział w Forum jest bezpłatny. Obowiązuję rejestracja. Liczba uczestników jest ograniczona.

Zarejestruj się poprzez formularz! https://eveningmedia.pl/webinars/forum-archiwizacji-zasob%C3%B3w-polskiego-internetu-16-17-11-21/

 

Galeria


DZIEŃ ARCHIWISTY – 30 WRZEŚNIA 2021

Już w przyszłym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Archiwisty, który ustanowiony został decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 r. Po Międzynarodowym Dniu Archiwów, obchodzonym od 2007 r., jest to drugie święto mające podkreślić funkcję archiwów i rolę archiwistów we współczesnym społeczeństwie.

Dzień Archiwisty obchodzimy 30 września, czyli w dzień św. Hieronima, który jest patronem m.in. archiwistów. Święto nie ma jeszcze takiej tradycji jak Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zważywszy jednak, że jego obchody zaczynają nabierać własnego charakteru, z pewnością szybko przyjmie się jako święto, które ma uczcić zarówno pracowników archiwów zawodowo zajmujących się opieką, opracowaniem oraz udostępnianiem zbiorów archiwalnych, jak też tych, którzy czując potrzebę zachowania dla przyszłych pokoleń pamiątek przeszłości, dbają o nie w ramach działalności społecznej lub po prostu opiekują się w domowym zaciszu archiwami prywatnymi.

 

Kim zatem jest archiwista? Niewątpliwie jest pracownikiem archiwum, zwykle z wykształceniem historycznym, dzięki czemu może pracować z materiałami archiwalnymi wytworzonymi od średniowiecza do XX w. — umie je nie tylko odczytywać, ale znając kontekst ich powstania, także przetłumaczyć na współczesny język polski (z łaciny, staruruskiego czy staropolskiego).

Bywa też często pasjonatem historii, świadomym tego, że to, co robi dziś, będzie miało znaczenie za setki lat. Z tego powodu można go również nazwać strażnikiem pamięci społeczeństwa, opiekunem zbiorów archiwalnych, fachowcem o szczególnych umiejętnościach w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania, udostępniania i popularyzowania zasobu archiwalnego.

Jaka była rola archiwisty w przeszłości? Jak archiwista widział swoje powołanie dekady temu? Przytoczmy tu słowa przysięgi archiwariusza z 1766 r.: Ja… Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu iako oddane Mnie summaryuszem Archiwum w całości nic w nim nie przydaiąc ani odmieniaiąc utrzymywać będę, bez wiadomości Magistratu w potrzebie iakiej żadnego dokumenta nikomu nie wydam, ani  Ich do domu mego brać będę, u wszystkiego starania w konserwacji u całości tegoż Archiwum dokładać będę, tak mi Panie Boże Wszechmogący pomóż w Trójcy Świętey Jedyny.

Można powiedzieć, że po ponad 200 latach, choć obowiązki archiwisty zwiększyły się wraz z rolą i funkcją archiwów w społeczeństwie, to do dziś stoi on na straży materiałów archiwalnych, które będą służyć przyszłym pokoleniom.

Archiwum Państwowe w Warszawie włączyło się w bieżącym roku w obchody Dnia Archiwisty z własną, taką oto ofertą:

Oddział w Mławie

  ul. Narutowicza 3

czwartek 30 września 2021 r.

 

10.00–18.00

punkt konsultacyjny dla domowych archiwistów

10.00–11.30

Moda początku XX w. na podstawie artykułów poświęconych tej tematyce publikowanych na łamach tygodnika ,,Świat” z lat 1906-1938, przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddziału w Mławie – spotkanie z Ewą Stabach  z Galerii Camelele (wydarzenie dla uczniów ze szkół podstawowych)

12.00–14.00

Umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego z września 1939 r. – spotkanie z Dariuszem Krawczykiem, rekonstruktorem, członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy (spotkanie otwarte)

17.00–18.00

Mławskie budynki w XIX w. w materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie – spotkanie z Jarosławem Janiszewskim, regionalistą, pasjonatem historii Mławy.

 

Oddział w Otwocku

  ul. Górna 7

czwartek 30 września 2021 r.

 

10.00 i 15.00

Warsztaty genealogiczne – dwie tury (zgłoszenia należy przesyłać na adres email: apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 779 38 71)

17.00

Przekazanie przez darczyńców do zasobu Archiwum odnalezionych, podczas porządków w domu rodzinnym, 13 tomów allegat do ksiąg akt stanu cywilnego gminy Gliniaka z początku XIX w. Akta mają ogromne znaczenie dla badań genealogicznych. Stanowią istotne źródło informacji o przodkach oraz są bezcennym uzupełnieniem materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie Oddziału w Otwocku.

10.00-18.00

Wystawa oryginalnych materiałów archiwalnych (m.in. dokumenty biograficzne, korespondencja prywatna i urzędowa, fotografie, broszury, wycinki prasowe przechowywane w otwockim oddziale Archiwum Państwowego w Warszawie w zespole archiwalnym 78/459, Zbiór Teresy Kołowczyc z lat 1900-1991)

online

Konkurs pt. „Najstarsze zdjęcie z rodzinnego archiwum”, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Warszawie (www.warszawa.ap.gov.pl)

Warszawa

czwartek 30 września 2021 r.

10.00–17.00

Porady z domowej szuflady dla genealogów i archiwistów rodzinnych — telefoniczne: 22 635 92 42 w. 117 i online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams (zgłoszenia należy przesyłać na adres email: edukacja@warszawa.ap.gov.pl)

cały dzień (do zmroku)

wystawa „Reklama dźwignią handlu” — mury obronne Starego Miasta przy Barbakanie

online (www.warszawa.ap.gov.pl)

wirtualne zwiedzanie archiwum na Krzywym Kole 

online (www.warszawa.ap.gov.pl)

Poradnik dla początkującego genealoga: „Źródła do dziejów rodzinnych” 

Kompleksowa modernizacja energetyczna Oddziału w Otwocku

Budynek otwockiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie został zakwalifikowany do termomodernizacji w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich. 22 budynki należące do 17 Archiwów Państwowych w całej Polsce przejdą kompleksową termomodernizację. Przyczyni się to do znacznego zwiększenia ich energooszczędności i jest wyrazem opieki Państwa nad bogatym zbiorem archiwalnym. To kolejne, po termomodernizacji szkół artystycznych, przedsięwzięcie proekologiczne i chroniące polskie dziedzictwo kulturowe, realizowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Umowę ws. finansowania prac podpisali 5 lipca: wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński oraz zastępca Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski  w obecności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Pliki do pobrania


Galeria


Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji