Wyniki wyszukiwania: 76

Promocja książki w Łowiczu – fotorelacja

W sali Urzędu Stanu Cywilnego przy Łowickim Ośrodku Kultury odbyła się w dniu 16 października 2018 r. promocja książki Tadeusza Gumińskiego „Na drodze do wolności. Polska Organizacja Wojskowa i 11 listopada 1918 r. w Łowiczu”, którą podał i przygotował do druku kierownik łowickiego oddziału APW Marek Wojtylak. Jej promocję zorganizowano jako jedno z łowickich wydarzeń towarzyszących jubileuszowi 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Promocję poprowadził prezes ŁTPN dr Tadeusz Żaczek. O autorze książki opowiadali kol. Marek Wojtylak, Alina Owczarek-Cichowska – były kierownik Stacji Naukowej MOBN w Łowiczu oraz…

Czytaj więcej  

Szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i...

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, odbyło się szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Celem szkolenia było przygotowanie archiwistów oraz innych pracowników archiwów do ewakuacji i ratowania archiwaliów w przypadku wystąpienia zagrożenia. Szkolenie to było regionalną edycją szkoleń międzynarodowych (dla specjalistów z Polski, Czech i Niemiec) oraz krajowych (dla przedstawicieli sieci archiwów państwowych) odbywających się w…

Czytaj więcej  

Jubileusz Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 25 listopada 2017 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się prezentacja okolicznościowych wydawnictw: XIV tomu „Roczników Łowickich” oraz książki „Wyszperane w Archiwum. Kartki z dziejów Łowicza i Ziemi Łowickiej”, obu pod redakcją i w opracowaniu kierownika łowickiego oddziału APW Pana Marka Wojtylaka. Wydany za rok 2016 XIV tom „Roczników Łowickich” zawiera zestawienia bibliograficzne zawartości wcześniej wydanych tomów tego periodyku oraz kronikarski przegląd wydarzeń, których organizatorem lub uczestnikiem było Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Opracowanie Marka…

Czytaj więcej  

II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków...

W dniu wczorajszym zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Podobnie jak ubiegłoroczna, została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Obrady, które otworzyli szefowie instytucji zaangażowanych w organizację konferencji, odbywały się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Archiwum Państwowego w Warszawie. W konferencji wzięły udział 133 osoby, które w trakcie dwudniowych obrad wysłuchały 37 referatów. Ich autorzy — pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej,…

Czytaj więcej  

Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci

Archiwum Państwowe w Warszawie rozpoczęło współpracę z Fundacją Uniwersytet Dzieci (Uniwersytet Dzieci) — pierwszym i największym uniwersytetem dziecięcym w Polsce, który od 2007 r. zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty. Pracownicy archiwum prowadzący zajęcia z młodymi studentami dołączyli w ten sposób do grona specjalistów z różnych dziedzin, którzy pomagają najmłodszym słuchaczom odkryć i zrozumieć tajniki współczesnego świata. W ramach projektu realizowanego w Archiwum Państwowym w Warszawie młodzi uczestnicy zajęć poszukują w archiwum papierków po cukierkach. Starają się też znaleźć odpowiedzi na pytania: czyje zdjęcia możemy znaleźć w…

Czytaj więcej  

75. rocznica Akcji AB

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu było współorganizatorem sesji popularnonaukowej „W 75. rocznicę Akcji AB (Auβerordentliche Befriedungsaktion)  w Łowiczu “, która odbyła się 1 kwietnia 2016 r. w LO im. M. Kopernika pod partonatem Łowickiego Towarzystwa przyjacioł Nauk.   Termin sesji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż 1 kwietnia 1941 r. zostało rozstrzelanych przez Niemców w Palmirach 20 Łowiczan, uwięzionych po aresztowaniach w Łowiczu na Pawiaku. W wyniku niemieckiej akcji skierowanej przeciwko polskiej inteligencji zostało aresztowanych w marcu 1941 r. w Łowiczu ponad 150 osób. Wśród nich byli nauczyciele,…

Czytaj więcej  

Gościnnie w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 20 listopada lidzbarskiej Oranżerii Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie wystaw „A jednak jest Warszawa” oraz „Milanówek – podwarszawskie letnisko”. Dzięki nawiązanej współpracy i uprzejmości Burmistrza Miasta  Lidzbarka Warmińskiego, wystawy przygotowane przez Archiwum Państwowe w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu mogły zagościć na lidzbarskim rynku. Uroczystego otwarcia dokonali Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz przedstawiciel Archiwum Państwowego w Warszawie Monika Jurgo-Puszcz, którym towarzyszyli Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski i Burmistrz Miasta Milanówka  Wiesława Kwiatkowska. Wystawy można obejrzeć do 5 grudnia pod Wysoką Bramą w…

Czytaj więcej  

Informacja

Z powodu prac zabezpieczająco – renowacyjnych prowadzonych w magazynie Archiwum w okresie od 02.03.2015 do 22.05.2015 zostały wyłączone z udostępniania następujące akta: 72/1 Komisariat Rządu na m. st. Warszawę – cały zespół. 72/2 Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy – cały zespół. 72/3 Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Społeczno-Polityczny – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki i Inspekcji Mieszkaniowej – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki Budowlanej – cały. 72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Techniczny…

Czytaj więcej  

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe...

W styczniu br. rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, organizowanych tradycyjnie w siedzibie Archiwum na Krzywym Kole. Celem tej formy doskonalenia zawodowego jest wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie historii regionalnej z uwzględnieniem źródeł archiwalnych, pokazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Program warsztatów obejmuje trzy tematy: 1. „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” — 24 i 31 stycznia oraz…

Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content