Wyniki wyszukiwania: 76

Oferty pracy w Archiwum Państwowym w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie uprzejmie informuje, że poszukuje kandydatów do: Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku na stanowisko młodszego dokumentalisty do spraw: udzielania informacji i udostępniania zasobu; Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku na stanowisko młodszego archiwisty do spraw: przejmowania i obsługi dokumentacji z wyborów; Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku na stanowisko referenta do spraw: kancelaryjnych i archiwum zakładowego; Oddziału w Mławie na stanowisko młodszego archiwisty do spraw: nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym oraz udostępniania. Pliki do pobrania 55975.pdf (72.12 KB) 55976.pdf (72.96 KB) 56036.pdf (72.49 KB)…

Czytaj więcej  

Wystawa o wrześniu 1939 roku w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu jest współorganizatorem wystawy „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”, której otwarcie nastąpi w niedzielę 1 września 2019 r. godz. 15.00 w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7. Celem wystawy jest przypomnienie tragicznych w skutkach wydarzeń wojennych, które zapoczątkowały okres okupacji niemieckiej w Łowiczu. Z zasobu archiwalnego łowickiego oddziału APW pokazane zostaną plakaty i afisze oraz dokumenty ukazujące przygotowania instytucji i władz do zbliżającej wojny, w tym działania z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz akcje społeczne, zachęcające…

Czytaj więcej  

Nowości wydawnicze Archiwum Państwowego w Warszawie

Educare necesse est — wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2019, ISBN 978-83-946504-4-5, ss. 262 + 2 nlb Trzecia już publikacja poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Obejmuje 23 artykuły podzielone na trzy działy: „Patriotyzm — idea i zjawisko”, „Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje)”, „Rola nauk pomocniczych historii w warsztacie dydaktyka i archiwisty”. Ich autorami są pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych oraz nauczyciele wszystkich typów szkół. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach, omówili…

Czytaj więcej  

Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Warszawie

Zapraszamy Państwa na tegoroczną Noc Muzeów do Archiwum Państwowego w Warszawie. Wydarzenie to odbedzie się 18 maja (sobota), w godz. 17.23.30. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest “Archiwum na Krzywym Kole bez tajemnic, czyli zwiedzanie siedziby archiwum”. W ramach tegorocznego programu Archiwum Państwowe w Warszawie przygotowało m.in.: –  “Skarby warszawskiego archiwum” – wystawa unikatowych dokumentów, fotografii i map; – “Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu”, czyli ciernista droga do pierwszych wyborów parlamentarnych – wystawa archiwaliów poświęcona rocznicy 4 czerwca 1989 r.; – Punkty konsultacyjne dla genealogów i…

Czytaj więcej  

Warsztaty: Jak wyglądała dawna Warszawa?

Jak wyglądała dawna Warszawa oraz życie codziennych warszawiaków? Co przetrwało do naszych czasów? W ostatni weekend Archiwum Państwowe w Warszawie gościło studentów Uniwersytetu Dzieci. W ramach bloku kultura młodzi słuchacze uczestniczyli w warsztatach źródłoznawczych poświęconych Warszawie sprzed 100 lat. W trakcie zajęć uczestnicy badali archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: jak 100 lat temu, w okresie kształtowania się niepodległego państwa polskiego, wyglądała jego stolica. W ramach tego bloku warsztaty prowadzą pracownicy archiwum (dr Violetta Urbaniak, mgr Marta Jaszczyńska, mgr Rafał Sztarski)….

Czytaj więcej  

Promocja książki w Łowiczu – fotorelacja

W sali Urzędu Stanu Cywilnego przy Łowickim Ośrodku Kultury odbyła się w dniu 16 października 2018 r. promocja książki Tadeusza Gumińskiego „Na drodze do wolności. Polska Organizacja Wojskowa i 11 listopada 1918 r. w Łowiczu”, którą podał i przygotował do druku kierownik łowickiego oddziału APW Marek Wojtylak. Jej promocję zorganizowano jako jedno z łowickich wydarzeń towarzyszących jubileuszowi 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Promocję poprowadził prezes ŁTPN dr Tadeusz Żaczek. O autorze książki opowiadali kol. Marek Wojtylak, Alina Owczarek-Cichowska – były kierownik Stacji Naukowej MOBN w Łowiczu oraz…

Czytaj więcej  

Szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i...

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, odbyło się szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Celem szkolenia było przygotowanie archiwistów oraz innych pracowników archiwów do ewakuacji i ratowania archiwaliów w przypadku wystąpienia zagrożenia. Szkolenie to było regionalną edycją szkoleń międzynarodowych (dla specjalistów z Polski, Czech i Niemiec) oraz krajowych (dla przedstawicieli sieci archiwów państwowych) odbywających się w…

Czytaj więcej  

Jubileusz Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 25 listopada 2017 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się prezentacja okolicznościowych wydawnictw: XIV tomu „Roczników Łowickich” oraz książki „Wyszperane w Archiwum. Kartki z dziejów Łowicza i Ziemi Łowickiej”, obu pod redakcją i w opracowaniu kierownika łowickiego oddziału APW Pana Marka Wojtylaka. Wydany za rok 2016 XIV tom „Roczników Łowickich” zawiera zestawienia bibliograficzne zawartości wcześniej wydanych tomów tego periodyku oraz kronikarski przegląd wydarzeń, których organizatorem lub uczestnikiem było Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Opracowanie Marka…

Czytaj więcej  

II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków...

W dniu wczorajszym zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Podobnie jak ubiegłoroczna, została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Obrady, które otworzyli szefowie instytucji zaangażowanych w organizację konferencji, odbywały się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Archiwum Państwowego w Warszawie. W konferencji wzięły udział 133 osoby, które w trakcie dwudniowych obrad wysłuchały 37 referatów. Ich autorzy — pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej,…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast