Wyniki wyszukiwania: 76

Pułtusk

Pułtusk Archiwum Państwowe w Pułtusku zostało powołane 30 maja 1970 r. na wniosek dyrekcji Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i woj. Warszawskiego jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Pułtusku. Terytorialny zasięg jego działania objął powiaty: pułtuski, makowski i wyszkowski. Na przejściową siedzibę archiwum przeznaczono murowany, parterowy budynek po Powiatowym Zarządzie Dróg przy ulicy Zaułek 2. Uroczyste otwarcie Powiatowego Archiwum Państwowego w Pułtusku nastąpiło 11 maja 1973 r., podczas IV Tygodnia Archiwów Państwowych. Z dniem 1 stycznia 1976 r. rozpoczęła funkcjonowanie nowa sieć archiwów państwowych. Powiatowe Archiwum Państwowe w Pułtusku…

Czytaj więcej  

Otwock

Otwock Oddział otwocki archiwum powołany został 10 listopada 1954 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe wchodzące w skład Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. Terytorialny zasięg objął powiaty: garwoliński, mińsko-mazowiecki, otwocki, od 1956 nowo utworzony powiat rycki. Pierwszy okres działalności był bardzo trudny, gdyż archiwum nie dysponowało jakimkolwiek lokalem. Początkowo biuro kierownika mieściło się w jednym pokoju w budynku Miejskiej Rady Narodowej, archiwum nie miało żadnego magazynu, a zatem nie miało możliwości przejmowania akt. W roku 1956 uzyskało pierwszy budynek murowany przy ul. Górnej 7. Była to stajnia rozlewni…

Czytaj więcej  

Mława

Mława Oddział mławski archiwum powołany został 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terytorialny zasięg działania objął powiaty ciechanowski, mławski i przasnyski. Na siedzibę przeznaczono poniemiecki barak przy ulicy Narutowicza 1. Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 15 listopada roku 1950. Gromadzone w pierwszym etapie działalności materiały źródłowe pochodziły z XIX i XX wieku, których wytwórcą były urzędy, sądy, banki, organizacje społeczne, polityczne i zawodowe oraz fabryki i przedsiębiorstwa. W roku 1952 oddział przejęty zostaje przez powołane wówczas Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Warszawie…

Czytaj więcej  

Zasób

Zasób łowickiego oddziału APW według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmuje 311 zespołów archiwalnych, liczących 82 795 jednostek, co daje 776,45 metrów bieżących akt. W zbiorach znajdują się głównie materiały aktowe, które chronologicznie sięgają wieku XVII aż po czasy współczesne, a dotyczą Łowicza i obecnego powiatu łowickiego. Wyjątkiem są archiwalia ze zbioru Władysława Tarczyńskiego, w których, obok materiałów służących poznaniu dziejów i spraw z regionu łowickiego, znajdziemy także interesujące źródła do badań w skali ogólnopolskiej. Do najciekawszych w zasobie archiwalnym należą Akta miasta Łowicza z lat 1783-1950, które w dziale dokumentującym instytucje administracji…

Czytaj więcej  

Zasób

Zasób oddziału tworzą: Zasób b. Oddziału APW w Żyrardowie powstałego w r. 1953 i działającego pod nazwami: Powiatowe Archiwum Państwowe w Żyrardowie (1953-1975), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Oddział w Żyrardowie (1976), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie (1977-1985), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Żyrardowie (1985-1994), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Żyrardowie z tymczasową siedzibą w Kutnie (1994-2001); zlikwidowanego 15 maja 2001 zarządzeniem Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2001r.) Zasób…

Czytaj więcej  

Łowicz

Łowicz Archiwum Państwowe w Łowiczu powołane zostało na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. i art. 45 dekretu z 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Powstała wtedy w Łowiczu ekspozytura powiatowa Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. W dwa lata później Powiatowe Archiwum Państwowe w Łowiczu otrzymało statut, który określał archiwum jako miejsce przechowywania materiałów archiwalnych wytworzonych i wytwarzanych na obszarze powiatu łowickiego, a następnie przekazywanych po 5 latach do WAP w Łodzi. W 1956 r. w związku z…

Czytaj więcej  

Nasze Oddziały

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych “Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców”. Czytaj więcej       Grodzisk Mazowiecki Oddział grodziski powołany został 1 grudnia 2000 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr 27 z dnia…

Czytaj więcej  

Wybór wydanych

Publikacje wydane lub współwydane przez Archiwum Państwowe w Warszawie (wybór) 13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. Relacje i wspomnienia, oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, M. Świdwa, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Pułtuska Biblioteka im. J. Lelewela, Pułtusk 2019 A jednak jest Warszawa!!!, oprac. zbior., Warszawa 2015 Adam W. Englert, żołnierz, historyk, archiwista, Warszawa 1997 J. Adamska, A. Przewoźnik, Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015 Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, oprac. zbior., Warszawa 2011, ss. 79 Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast