VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.” (Warszawa, 19–20 września 2023 r.)

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.” (Warszawa, 19–20 września 2023 r.)

We wrześniu (19–20.09) br. planujemy zorganizować siódmą konferencję z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams

Zapraszamy tradycyjnie historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadesłania zgłoszeń do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2023 r. (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 15 lipca 2023 r.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać do 1 września 2023 r., również  na załączonym formularzu (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
„EDUCARE NECESSE EST… —  KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE
OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”

 

prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, dr Teresa Stachurska-Maj,
dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs

 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
Archiwum Państwowe w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Załączniki


educare_necesse_est_2023_zgloszenie z referatem

educare_necesse_est_2023_zgloszenie_udzialu_bez_referatu

Dzień Darczyńcy 06.12.2022

Anna i Feliks Broszkowscy, Zbiór dokumentów przejmowanych od osób prywatnych do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie,

W dniu 6 grudnia (wtorek) obchodzimy ogólnopolski Dzień Darczyńcy, ustanowiony dla uhonorowania wszystkich osób, które przekazały rodzinne dokumenty do archiwów państwowych.

W tym dniu, w godz. 15.00-18.00  Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza do odwiedzenia naszej siedziby na Krzywym Kole, gdzie w Czytelni będzie przygotowana wystawa archiwaliów przekazanych do zasobu Archiwum przez naszych darczyńców.

Na naszych gości będą oczekiwać archiwiści, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące poszukiwań genealogicznych oraz sposobów zabezpieczenia domowego archiwum.

Galeria


 Anna i Feliks Broszkowscy
Anna i Feliks Broszkowscy

Informacja o dostępności ewidencji łowickiego zasobu

Informacja o dostępności ewidencji zasobu byłego oddziału w Łowiczu

Informujemy, że w związku ze zmianami reorganizacyjnymi Archiwum Państwowego w Warszawie, od dnia 27 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku, ewidencja łowickiego zasobu archiwalnego nie będzie dostępna na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl

Inwentarze oraz spisy zespołów w wersji tradycyjnej dostępne będą w siedzibie dotychczasowego oddziału: ul. 3 Maja 1, 99-400 Łowicz, tel. 46 837-39-86, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Przepraszamy za związane z tym niedogodności. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji