Dzień Darczyńcy 06.12.2022

Anna i Feliks Broszkowscy, Zbiór dokumentów przejmowanych od osób prywatnych do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, 7238820212

W dniu 6 grudnia (wtorek) obchodzimy ogólnopolski Dzień Darczyńcy, ustanowiony dla uhonorowania wszystkich osób, które przekazały rodzinne dokumenty do archiwów państwowych.

W tym dniu, w godz. 15.00-18.00  Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza do odwiedzenia naszej siedziby na Krzywym Kole, gdzie w Czytelni będzie przygotowana wystawa archiwaliów przekazanych do zasobu Archiwum przez naszych darczyńców.

Na naszych gości będą oczekiwać archiwiści, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące poszukiwań genealogicznych oraz sposobów zabezpieczenia domowego archiwum.

Galeria


 Anna i Feliks Broszkowscy, Zbiór dokumentów przejmowanych od osób prywatnych do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, 7238820212

Informacja o dostępności ewidencji łowickiego zasobu

Informujemy, że w związku ze zmianami reorganizacyjnymi Archiwum Państwowego w Warszawie, od dnia 27 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku, ewidencja łowickiego zasobu archiwalnego nie będzie dostępna na stronie  szukajwarchiwach.gov.pl. Inwentarze oraz spisy zespołów w wersji tradycyjnej dostępne będą w siedzibie dotychczasowego oddziału: ul. 3 Maja 1, 99-400 Łowicz, tel. 46 837-39-86, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Przepraszamy za związane z tym niedogodności. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

Magdalena Wiercińska nowym dyrektorem AP w Warszawie

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Magdalena Wiercińska

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Magdalenę Wiercińską na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie. Nowa dyrektor zacznie pełnić funkcję 14 listopada br.

Magdalena Wiercińska to konserwatorka od blisko 20 lat związana zawodowo z Archiwami Państwowym. Ukończyła studia w Katedrze Konserwacji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2003 r. uzyskała tytuł magistra sztuki – konserwatora zabytków z wyróżnieniem rektorskim.  

Po studiach rozpoczęła pracę jako młodszy konserwator archiwalny w Archiwum Państwowym w Olsztynie.  Od 2004 r. związana zawodowo z Archiwum Akt Nowych, początkowo jako konserwator archiwalny, a następnie od 2006r. jako Kierownik Oddziału Konserwacji Archiwaliów.

W latach 2005-2009 brała udział we wdrażaniu Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”, a w 2006 r. w budowie pierwszej Pracowni Konserwacji Masowej w Archiwach Państwowych.

Współpracowała z archiwami polonijnymi i brała udział w licznych projektach związanych z ochroną polskiego dziedzictwa za granicą m.in. w Turcji, Brazylii i Argentynie.

Zaangażowana w prace licznych grup roboczych i zespołów oraz realizację projektów w Archiwach Państwowych, m.in. grupy roboczej przygotowującej działania na wypadek katastrof, zespołu opracowującego moduł konserwatorski do analizy biznesowej ZoSIA oraz projektów Archiwa Rodzinne Niepodległej i Portal 1920.

Od 2016 roku jest ekspertem MKiDN d.s. współpracy cywilno-wojskowej w zakresie ochrony dziedzictwa w czasach konfliktów zbrojnych. Od 2017 pełni funkcję rzeczoznawcy ministra właściwego d.s. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami: konserwacja i ochrona materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Autorka i współautorka publikacji związanych z ochroną i konserwacją zasobów archiwalnych. Odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2021) i brązowym Krzyżem Zasługi (2018).

Galeria


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Magdalena Wiercińska
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Magdalena Wiercińska

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji