Wyniki wyszukiwania: 5

Scenariusze lekcji (propozycje): “Historia herbu...

Legendy mojej miejscowości Mała Syrenka – historia mojego miasta O tym, jak do Warszawy przybyła Syrenka Z Syrenką w herbie Dwudziestolecie herbu Warszawy Warszawska Syrenka w ikonografii

Czytaj więcej  

Scenariusze lekcji (propozycje): “Moje...

Polacy na emigracji Emigracyjne losy Polaków na przełomie XIX i XX wieku Emigracja zarobkowa Polaków w drugiej połowie XIX wieku Na emigracyjnych szlakach Emigracja z ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku Przemiany cywilizacyjne w XIX stuleciu

Czytaj więcej  

Lekcja w archiwum (tematy, zasady zamawiania)

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW) jest ściśle związane z dziejami Warszawy i jej władz, ponieważ przechowuje w swoim zasobie m.in.: akta administracji, akta wymiaru sprawiedliwości akta instytucji kultury z terenu Warszawy i Mazowsza, mapy i plany, zdjęcia lotnicze i fotoplany panoramy stolicy, jak również zbiory fotografii i pocztówek zbiory plakatów, testamenty wybitnych osób, dokumenty dotyczące szkolnictwa (albumy pamiątkowe szkół z wizerunkami uczniów i kadry nauczycielskiej, świadectwa szkolne). Są to źródła o dużym znaczeniu historycznym, użytkowym i edukacyjnym. Są również wykorzystywane do przygotowywania pokazów, wykładów i lekcji archiwalnych…

Czytaj więcej  

Scenariusze lekcji (propozycje): “Festiwal nauki:...

  1. lekcja szpargały z domowej szuflady     2. karta pracy nr 1     3. karta pracy nr 1 wypełniona     4. archiwalne puzzle czyli warsztat     5. stare dokumenty zadanie 2     6. stare dokumenty hasła     7. mały archiwista zadanie 3   8. mały archiwista hasla  

Czytaj więcej  

Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego...

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm.) organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazywać materiały archiwalne do właściwych archiwów państwowych, niezwłocznie po upływie 25-lat od wytworzenia dokumentacji. Materiały archiwalne przekazywane do Archiwum Państwowego w Warszawie należy uporządkować, zewidencjonować na spisie zdawczo-odbiorczym i zabezpieczyć technicznie. Rozpoczynając prace nad przygotowaniem akt do przekazania, kierownik jednostki organizacyjnej powinien powiadomić o tym Dyrektora…

Czytaj więcej  

Formularze

Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych: Spis spraw. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji aktowej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji kartograficznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Wzór opisu teczki. Wzory formularzy wykorzystywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych. Karta udostępniania akt. Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej. Spis na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Wniosek o…

Czytaj więcej  

Normatywy kancelaryjne i archiwalne

Instrukcje postępowania z dokumentacją   Normatywy kancelaryjne i archiwalne Normatywy kancelaryjne i archiwalne, czyli przepisy kancelaryjne i archiwalne to: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz…

Czytaj więcej  

Postępowanie z dokumentacją

Postępowanie z dokumentacją Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Warszawie Zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm.) organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazywać materiały archiwalne do właściwych archiwów państwowych, niezwłocznie po upływie 25-lat od wytworzenia dokumentacji. Materiały archiwalne przekazywane do Archiwum Państwowego w Warszawie należy uporządkować, zewidencjonować na spisie zdawczo-odbiorczym i zabezpieczyć technicznie. Rozpoczynając prace nad przygotowaniem…

Czytaj więcej  

Podstawy prawne

Podstawy prawne Podstawowe akty prawne określające zasady postępowania z dokumentacją:   ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm); rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284); rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek…

Czytaj więcej  

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, oprac. zbior., Warszawa 2018, ss. 192, ilustracje, ISBN 978-83-946504-5-2, ISBN 978–83-63842-90-1 Wydawnictwo albumowe przygotowane przez wydawnictwo “Skarpa Warszawska” i Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Składają się nań fotografie pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie autorstwa Zdzisława Marcinkowskiego. Są one znakomitą ilustracją przedwojennej Warszawy ze względu na swoją różnorodność tematyczną. Ich autor fotografował bowiem Warszawę jako miasto, które było mu najbliższe i najdroższe, jego pomniki architektoniczne i kazdy najbliższy ich fragment. Zawdzieczamy mu to,…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast