Wyniki wyszukiwania: 3

Lekcja w archiwum (tematy, zasady zamawiania)

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW) jest ściśle związane z dziejami Warszawy i jej władz, ponieważ przechowuje w swoim zasobie m.in.: akta administracji, akta wymiaru sprawiedliwości akta instytucji kultury z terenu Warszawy i Mazowsza, mapy i plany, zdjęcia lotnicze i fotoplany panoramy stolicy, jak również zbiory fotografii i pocztówek zbiory plakatów, testamenty wybitnych osób, dokumenty dotyczące szkolnictwa (albumy pamiątkowe szkół z wizerunkami uczniów i kadry nauczycielskiej, świadectwa szkolne). Są to źródła o dużym znaczeniu historycznym, użytkowym i edukacyjnym. Są również wykorzystywane do przygotowywania pokazów, wykładów i lekcji archiwalnych…

Czytaj więcej  

Scenariusze lekcji (propozycje): “Festiwal nauki:...

  1. lekcja szpargały z domowej szuflady     2. karta pracy nr 1     3. karta pracy nr 1 wypełniona     4. archiwalne puzzle czyli warsztat     5. stare dokumenty zadanie 2     6. stare dokumenty hasła     7. mały archiwista zadanie 3   8. mały archiwista hasla  

Czytaj więcej  

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki, za uprzednią zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, który stwierdza, że wśród dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia nie występują materiały archiwalne. Jeżeli brakowaniu podlega dokumentacja własna i odziedziczona, należy sporządzić dwa osobne wnioski. Również w przypadku brakowania dokumentacji o różnych rodzajach kategorii archiwalnej, tj. kat.B, kat.BE i kat.Bc, powinny być sporządzone odrębne wnioski. Wniosek o wydanie zgody na brakowanie powinien zawierać: Nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Nazwę organu lub jednostki organizacyjnej, której…

Czytaj więcej  

Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego...

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm.) organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazywać materiały archiwalne do właściwych archiwów państwowych, niezwłocznie po upływie 25-lat od wytworzenia dokumentacji. Materiały archiwalne przekazywane do Archiwum Państwowego w Warszawie należy uporządkować, zewidencjonować na spisie zdawczo-odbiorczym i zabezpieczyć technicznie. Rozpoczynając prace nad przygotowaniem akt do przekazania, kierownik jednostki organizacyjnej powinien powiadomić o tym Dyrektora…

Czytaj więcej  

Formularze

Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych: Spis spraw. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji aktowej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji kartograficznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt. Wzór opisu teczki. Wzory formularzy wykorzystywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych. Karta udostępniania akt. Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej. Spis na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Wniosek o…

Czytaj więcej  

Normatywy kancelaryjne i archiwalne

Instrukcje postępowania z dokumentacją   Normatywy kancelaryjne i archiwalne Normatywy kancelaryjne i archiwalne, czyli przepisy kancelaryjne i archiwalne to: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz…

Czytaj więcej  

Postępowanie z dokumentacją

Postępowanie z dokumentacją Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Warszawie Zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm.) organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazywać materiały archiwalne do właściwych archiwów państwowych, niezwłocznie po upływie 25-lat od wytworzenia dokumentacji. Materiały archiwalne przekazywane do Archiwum Państwowego w Warszawie należy uporządkować, zewidencjonować na spisie zdawczo-odbiorczym i zabezpieczyć technicznie. Rozpoczynając prace nad przygotowaniem…

Czytaj więcej  

Podstawy prawne

Podstawy prawne Podstawowe akty prawne określające zasady postępowania z dokumentacją:   ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 z późn. zm); rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284); rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek…

Czytaj więcej  

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, oprac. zbior., Warszawa 2018, ss. 192, ilustracje, ISBN 978-83-946504-5-2, ISBN 978–83-63842-90-1 Wydawnictwo albumowe przygotowane przez wydawnictwo “Skarpa Warszawska” i Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Składają się nań fotografie pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie autorstwa Zdzisława Marcinkowskiego. Są one znakomitą ilustracją przedwojennej Warszawy ze względu na swoją różnorodność tematyczną. Ich autor fotografował bowiem Warszawę jako miasto, które było mu najbliższe i najdroższe, jego pomniki architektoniczne i kazdy najbliższy ich fragment. Zawdzieczamy mu to,…

Czytaj więcej  

“Kronika Warszawy” 2018, nr 2

„Kronika Warszawy” 2018, nr 2 (158), ss. 193, ISSN 0137-3099 Numer otwiera Kalendarz warszawski, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od marca do sierpnia 2018 r. Tuż po nim rozpoczyna się dział „Debaty »Kroniki Warszawy«”, na który złożyły się wypowiedzi uczestników spotkania poświęconego Warszawie po 100 latach, które odbyło się 21 czerwca 2018 r. w Domu Spotkań z Historią. Starali się oni odpowiedzieć na następujące pytania: jak zmieniała się Warszawa przez ostatnie 100 lat wzlotów i upadków, przemian ustrojowych, ekonomicznych i społecznych?; czy wszyscy, którzy przez te…

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast