Zapraszamy Państwa na spacer po Pułtusku, w trakcie którego zwiedzimy miasto jednocześnie w trzech okresach czasu i zobaczymy jak zmieniało się na przestrzeni 70 lat. Prezentujemy fotografie tych samych miejsc wykonane w 1945, 1995 i 2015 r. Zobaczymy obraz Pułtuska w 80% zniszczonego przez działania wojenne, ale zdjęcia te dają również wyobrażenie o wyglądzie miasta przed wojną i pokazują, jak wiele budynków nie zostało w ogóle odbudowanych, a na ich miejscu postawiono nowe, z reguły brzydsze, obiekty. Dla wielu będzie też zaskoczeniem zmiana, jaka zaszła w ostatnim dwudziestoleciu i w wyglądzie miasta, i jego mieszkańców, i... ich samochodów. Niestety, nie wiadomo z całą pewnością, kto jest autorem zdjęć Pułtuska wykonanych w 1945 r. Najprawdopodobniej był to fotograf z Kalisza Pan Marian Wołągiewicz, choć nie można wykluczyć udziału pułtuskiego fotografa Pana Jana Ciastonia. Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie informacje na temat autora (lub autorów) tych fotografii. Zdjęcia miasta w 1995 r. wykonał znany pułtuski fotograf Pan Stanisław Skowroński na potrzeby wystawy zorganizowanej wówczas przez Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie. Natomiast dzisiejszy Pułtusk uwiecznił, specjalnie na obecną wystawę, wielki miłośnik fotografii i zarazem historii Pułtuska – Pan Edward Sieńkowski, któremu w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania.