Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 55 - Żelazna


(1/9): sygn. 6643 (2/9): sygn. 6644 (3/9): sygn. 6645 (4/9): sygn. 6646 (5/9): sygn. 6647
(6/9): sygn. 6648 (7/9): sygn. 6649 (8/9): sygn. 6650 (9/9): sygn. 6651