Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 54 - Pl. Zamkowy


(1/6): sygn. 6555 (2/6): sygn. 6556 (3/6): sygn. 6557 (4/6): sygn. 6558 (5/6): sygn. 6559
(6/6): sygn. 6560