Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 53 - Wolska


(1/9): sygn. 6484 (2/9): sygn. 6485 (3/9): sygn. 6486 (4/9): sygn. 6487 (5/9): sygn. 6488
(6/9): sygn. 6489 (7/9): sygn. 6490 (8/9): sygn. 6491 (9/9): sygn. 6492