Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 50 - Wilanowska


(1/17): sygn. 6283 (2/17): sygn. 6284 (3/17): sygn. 6285 (4/17): sygn. 6286 (5/17): sygn. 6287
(6/17): sygn. 6288 (7/17): sygn. 6289 (8/17): sygn. 6290 (9/17): sygn. 6291 (10/17): sygn. 6292
(11/17): sygn. 6293 (12/17): sygn. 6294 (13/17): sygn. 6295 (14/17): sygn. 6296 (15/17): sygn. 6297
(16/17): sygn. 6298 (17/17): sygn. 6299