Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 49 - Wielka


(1/11): sygn. 6268 (2/11): sygn. 6269 (3/11): sygn. 6270 (4/11): sygn. 6271 (5/11): sygn. 6272
(6/11): sygn. 6273 (7/11): sygn. 6274 (8/11): sygn. 6275 (9/11): sygn. 6276 (10/11): sygn. 6277
(11/11): sygn. 6278