Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 10 - W±ski Dunaj


(1/16): sygn. 3584 (2/16): sygn. 3585 (3/16): sygn. 3586 (4/16): sygn. 3587 (5/16): sygn. 3588
(6/16): sygn. 3589 (7/16): sygn. 3590 (8/16): sygn. 3591 (9/16): sygn. 3592 (10/16): sygn. 3593
(11/16): sygn. 3594 (12/16): sygn. 3595 (13/16): sygn. 3596 (14/16): sygn. 3597 (15/16): sygn. 3598
(16/16): sygn. 3599