Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 48 - Waliców


(1/2): sygn. 6202 (2/2): sygn. 6203