Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 47 - Twarda


(1/14): sygn. 6127 (2/14): sygn. 6128 (3/14): sygn. 6129 (4/14): sygn. 6130 (5/14): sygn. 6131
(6/14): sygn. 6132 (7/14): sygn. 6133 (8/14): sygn. 6134 (9/14): sygn. 6135 (10/14): sygn. 6136
(11/14): sygn. 6137 (12/14): sygn. 6138 (13/14): sygn. 6139 (14/14): sygn. 6140