Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 48 - Twarda


(1/18): sygn. 6143 (2/18): sygn. 6144 (3/18): sygn. 6145 (4/18): sygn. 6146 (5/18): sygn. 6147
(6/18): sygn. 6148 (7/18): sygn. 6149 (8/18): sygn. 6150 (9/18): sygn. 6151 (10/18): sygn. 6152
(11/18): sygn. 6153 (12/18): sygn. 6154 (13/18): sygn. 6155 (14/18): sygn. 6156 (15/18): sygn. 6157
(16/18): sygn. 6158 (17/18): sygn. 6159 (18/18): sygn. 6160