Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 47 - Al. 3-go Maja


(1/27): sygn. 6100 (2/27): sygn. 6101 (3/27): sygn. 6102 (4/27): sygn. 6103 (5/27): sygn. 6104
(6/27): sygn. 6105 (7/27): sygn. 6106 (8/27): sygn. 6107 (9/27): sygn. 6108 (10/27): sygn. 6109
(11/27): sygn. 6110 (12/27): sygn. 6111 (13/27): sygn. 6112 (14/27): sygn. 6113 (15/27): sygn. 6114
(16/27): sygn. 6115 (17/27): sygn. 6116 (18/27): sygn. 6117 (19/27): sygn. 6118 (20/27): sygn. 6119
(21/27): sygn. 6120 (22/27): sygn. 6121 (23/27): sygn. 6122 (24/27): sygn. 6123 (25/27): sygn. 6124
(26/27): sygn. 6125 (27/27): sygn. 6126