Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 46 - Pl. Teatralny


(1/7): sygn. 6031 (2/7): sygn. 6032 (3/7): sygn. 6033 (4/7): sygn. 6034 (5/7): sygn. 6035
(6/7): sygn. 6036 (7/7): sygn. 6037