Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 44 - Szpitalna


(1/2): sygn. 5852 (2/2): sygn. 5853