Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 43 - Szopena


(1/26): sygn. 5822 (2/26): sygn. 5823 (3/26): sygn. 5824 (4/26): sygn. 5825 (5/26): sygn. 5826
(6/26): sygn. 5827 (7/26): sygn. 5828 (8/26): sygn. 5829 (9/26): sygn. 5830 (10/26): sygn. 5831
(11/26): sygn. 5832 (12/26): sygn. 5833 (13/26): sygn. 5834 (14/26): sygn. 5835 (15/26): sygn. 5836
(16/26): sygn. 5837 (17/26): sygn. 5838 (18/26): sygn. 5839 (19/26): sygn. 5840 (20/26): sygn. 5841
(21/26): sygn. 5842 (22/26): sygn. 5843 (23/26): sygn. 5844 (24/26): sygn. 5845 (25/26): sygn. 5846
(26/26): sygn. 5847