Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 45 - Świętokrzyska


(1/13): sygn. 5960 (2/13): sygn. 5961 (3/13): sygn. 5962 (4/13): sygn. 5963 (5/13): sygn. 5964
(6/13): sygn. 5965 (7/13): sygn. 5966 (8/13): sygn. 5967 (9/13): sygn. 5968 (10/13): sygn. 5969
(11/13): sygn. 5970 (12/13): sygn. 5971 (13/13): sygn. 5972