Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 45 - Świętojerska


(1/31): sygn. 5929 (2/31): sygn. 5930 (3/31): sygn. 5931 (4/31): sygn. 5932 (5/31): sygn. 5933
(6/31): sygn. 5934 (7/31): sygn. 5935 (8/31): sygn. 5936 (9/31): sygn. 5937 (10/31): sygn. 5938
(11/31): sygn. 5939 (12/31): sygn. 5940 (13/31): sygn. 5941 (14/31): sygn. 5942 (15/31): sygn. 5943
(16/31): sygn. 5944 (17/31): sygn. 5945 (18/31): sygn. 5946 (19/31): sygn. 5947 (20/31): sygn. 5948
(21/31): sygn. 5949 (22/31): sygn. 5950 (23/31): sygn. 5951 (24/31): sygn. 5952 (25/31): sygn. 5953
(26/31): sygn. 5954 (27/31): sygn. 5955 (28/31): sygn. 5956 (29/31): sygn. 5957 (30/31): sygn. 5958
(31/31): sygn. 5959