Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 43 - Staszica


(1/6): sygn. 5807 (2/6): sygn. 5808 (3/6): sygn. 5809 (4/6): sygn. 5810 (5/6): sygn. 5811
(6/6): sygn. 5812