Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 43 - Srebrna


(1/25): sygn. 5781 (2/25): sygn. 5782 (3/25): sygn. 5783 (4/25): sygn. 5784 (5/25): sygn. 5785
(6/25): sygn. 5786 (7/25): sygn. 5787 (8/25): sygn. 5788 (9/25): sygn. 5789 (10/25): sygn. 5791
(11/25): sygn. 5792 (12/25): sygn. 5793 (13/25): sygn. 5794 (14/25): sygn. 5795 (15/25): sygn. 5796
(16/25): sygn. 5797 (17/25): sygn. 5798 (18/25): sygn. 5799 (19/25): sygn. 5800 (20/25): sygn. 5801
(21/25): sygn. 5802 (22/25): sygn. 5803 (23/25): sygn. 5804 (24/25): sygn. 5805 (25/25): sygn. 5806