Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 41 - Solariego


(1/8): sygn. 5701 (2/8): sygn. 5702 (3/8): sygn. 5703 (4/8): sygn. 5704 (5/8): sygn. 5705
(6/8): sygn. 5706 (7/8): sygn. 5707 (8/8): sygn. 5708