Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 38 - Aleja Róż


(1/20): sygn. 5464 (2/20): sygn. 5465 (3/20): sygn. 5466 (4/20): sygn. 5467 (5/20): sygn. 5468
(6/20): sygn. 5469 (7/20): sygn. 5470 (8/20): sygn. 5471 (9/20): sygn. 5472 (10/20): sygn. 5473
(11/20): sygn. 5474 (12/20): sygn. 5475 (13/20): sygn. 5476 (14/20): sygn. 5477 (15/20): sygn. 5478
(16/20): sygn. 5479 (17/20): sygn. 5480 (18/20): sygn. 5481 (19/20): sygn. 5482 (20/20): sygn. 5483