Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Przemysłowa


(1/6): sygn. 5260 (2/6): sygn. 5261 (3/6): sygn. 5262 (4/6): sygn. 5263 (5/6): sygn. 5270
(6/6): sygn. 5271