Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Przejazd


(1/8): sygn. 5252 (2/8): sygn. 5253 (3/8): sygn. 5254 (4/8): sygn. 5255 (5/8): sygn. 5256
(6/8): sygn. 5257 (7/8): sygn. 5258 (8/8): sygn. 5259