Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Most Poniatowskiego


(1/2): sygn. 5245